Những biện pháp cải thiện nước nhiễm asen

tt309PGS.TS Trần Hồng Côn, Trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội cho biết: Muốn giữ lượng asen (thạch tín) trong nước sinh hoạt ở mức cho phép, biện pháp trước tiên là phải cải tiến công nghệ lọc nước để xử lý asen ngay tại nguồn cấp nước.

Hiện các công nghệ xử lý nước tại những nhà máy sản xuất nước của Hà Nội chủ yếu để xử lý sắt và manggan. Song trong quá trình làm thoáng tự nhiên, tỷ lệ asen trong nước cũng cơ bản được xử lý từ 90 – 95%.

Một biện pháp quan trọng nữa là xử lý nguồn nước ô nhiễm nặng asen ngay tại hộ gia đình bằng hệ thống lọc cát có giàn phun mưa do Viện Y học lao động và VSMT (Bộ Y tế) thiết kế, hiệu quả xử lý asen lên tới 95,24%, hoặc dùng 2 sản phẩm ArsenCHECK và ArsenFREEdo Cty TNHH Công nghệ HCTH cung cấp, đã được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sản phẩm…

 

 

(Theo Monre.gov.vn)