Nhiều trường học của tỉnh Kiên Giang chưa có nước sạch sinh hoạt

Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cho biết: Tỉnh hiện có 126 trường tiểu học và mầm non, với 161 điểm trường chưa có nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch sinh hoạt; 441 trường tiểu học và mầm non, với 805 điểm trường có nhà vệ sinh, nước sạch nhưng xuống cấp, hư hỏng không đáp ứng nhu cầu sử dụng của học sinh. Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa khoảng 49 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2010, tỉnh Kiên Giang có 753 điểm trường có nhà vệ sinh, 620 điểm trường phổ thông và mầm non có nguồn nước sạch. So với gần 2.000 điểm trường trên địa bàn tỉnh hiện nay thì những điểm trường có nhà vệ sinh chỉ đạt tỷ lệ 38% và nước sạch 31%. Hầu hết các trường học nằm ở địa bàn xã đảo, vùng ven biển đều thiếu nước ngọt sinh hoạt, các công trình vệ sinh mau hư hỏng, xuống cấp nhanh và không đảm bảo vệ sinh. Hai năm qua, việc phân bổ kinh phí từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia cho lĩnh vực xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch trong trường học ở tỉnh Kiên Giang gần như không thực hiện, ảnh hưởng bất lợi đến việc đảm bảo mục tiêu 100% trường học có nhà vệ sinh, nước sạch. Mặt khác, những năm trước đây, trong công tác xây dựng trường học chưa chú trọng đến công trình phụ trợ nên nhiều trường học sau khi xây dựng hoàn thành không có nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch, hồ trữ nước. Nhiều điểm trường phải xây dựng tạm bợ nên chất lượng không đảm bảo, hư hỏng nhanh, không đảm bảo vệ sinh.
Để khắc phục tình trạng trên, từ nay đến năm 2014, tỉnh Kiên Giang sẽ đầu tư xây dựng 191 công trình vệ sinh và hệ thống nước sạch tại các điểm trường tập trung ở huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và thành phố Rạch Giá, với tổng vốn đầu tư gần 12 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang sẽ cân đối, lồng ghép trong tổng vốn được phân bổ hàng năm để bố trí vốn triển khai thực hiện xây dựng công trình nhà vệ sinh và nước sạch.
(Theo Monre.gov.vn)