Nghiệm thu đề tài về nghiên cứu giải pháp bảo vệ sông Sài Gòn

Ngày 17/7, đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ sông Sài Gòn đảm bảo an toàn cấp nước cho TP.HCM” do GS Lâm Minh Triết – Viện Nước và Công nghệ môi trường – làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu.
Các nhà khoa học đề xuất lập Ủy ban lưu vực sông Sài Gòn như một đơn vị độc lập quản lý chất lượng nước sông Sài Gòn thay vì trông chờ vào hiệu quả của Ủy ban bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai.
Theo PGS.TS Tăng Đức Thắng – Viện trưởng Viện Thủy lợi miền Nam, nghiên cứu nhiều năm của đơn vị cho thấy chất lượng nước sông Sài Gòn dùng cho cấp nước sinh hoạt TP.HCM không phụ thuộc nhiều vào chất lượng nước toàn lưu vực sông, nên mô hình quản lý sông Sài Gòn độc lập là giải pháp khả thi và hiệu quả.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)