Ngành TN&MT thúc đẩy áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Thu_tr_Lai_chu_tri_HN_-_slide

Sáng 01/10, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã chủ trì Hội nghị báo cáo về triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2014 tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm, Trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo 33, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia…

Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho biết, việc cải cách hành chính trong các cơ quan thuộc Bộ TN&MT đã được cải tiến nhưng vẫn cần được nâng cao hơn. Theo Thứ trưởng, vấn đề cải cách TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương bắt buộc thực hiện và Bộ trưởng Bộ TN&MT chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị trong ngành. Bộ TN&MT đã giao cho Vụ Khoa học Công nghệ phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ thành lập các khóa tập huấn triển khai công tác thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nêu rõ những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện và đề xuất những biện pháp để triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong thời gian tới.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Khắc Đồng cho biết: Tính đến hết tháng 9/2014, Bộ TN&MT đã có 7 đơn vị xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của mình đó là: Văn phòng Bộ, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Cục Đo đạc bản đồ Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin; Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Trưởng Đại học TN&MT Hà Nội và Trường Đại học TN&MT TP.HCM. Tại các đơn vị đã áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2008, các quy trình ISO trong hệ thống quản lý chất lượng đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đã nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vẫn còn một số tồn tại như: Do chưa được cấp hoặc tự cân đối kinh phí nên phần lớn các đơn vị chưa chủ động triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch đã phê duyệt; Còn một số đơn vị chưa có thực hiện báo định kỳ quý III gửi về cơ quan thường trực để báo cáo ban chỉ đạo (13/29 đơn vị có báo cáo).

Để hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được áp dụng nhiều hơn trong thời gian tới, Vụ Khoa học và Công nghệ kiến nghị Bộ TN&MT cho phép sử dụng kinh phí sự nghiệp KHCN hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Bộ kinh phí thuê tư vấn, tổ chức hội nghị tập huấn giúp các đơn vị xây dựng văn bản, hệ thống ISO… “Vụ KH&CN kiến nghị lãnh đạo Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của các đơn vị trong tháng 10/2014 để thúc đẩy việc triển khai tiếp trong năm 2015 và các năm tiếp theo” – ông Nguyễn Khắc Đồng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ kiến nghị.

Quang_canh_Hoi_nghi

Phát biểu tại hội nghị, đa số các cơ quan đều cho rằng việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2008 gặp một số khó khăn, đặc biệt về vấn đề kinh phí. Theo Ông Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia thì cơ quan rất mong muốn thực hiện tốt tiêu chuẩn này nhưng kinh phí chưa có nên muốn vay vốn để triển khai. Còn ông Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết quá trình triển khai công nghệ này gặp nhiều thuận lợi cũng như những khó khăn thách thức. Ông Thắng cũng nêu rõ khó khăn ở đây là những khó khăn về kinh phí, thời gian và công sức. Ngoài ra, nhận thức của cán bộ còn mới mẻ nên cần nhiều thời gian hơn để đi vào quyết định.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đánh giá: Về cơ bản, các đơn vị đã thực hiện Quyết định 367 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thứ trưởng hoan nghênh các đơn vị được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn này từ trước tháng 10/2014.

Để thúc đẩy việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Thứ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác này, coi đây là công việc thường xuyên để hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong việc giải quyết công tác thường xuyên của đơn vị mình cũng như thực hiện cải cách thủ tục hành chính…

(Theo monre.gov.vn)