Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương các tập thể và cá nhân xuất sắc chuyên trách công tác đảng

Tuyen_duong

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng, gặp mặt cán bộ chuyên trách công tác đảng và tuyên dương 75 tập thể, 74 cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2010- 2015, của Đảng bộ Khối.

Trải qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ Khối đã có đội ngũ cán bộ, đảng viên hùng hậu với hơn 63 nghìn đảng viên, hơn năm nghìn chi bộ tại 64 đảng bộ trực thuộc. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, trung kiên, mưu trí, dũng cảm, có nhiều đóng góp quan trọng và là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho Đảng, Nhà nước và nhân dân để cùng cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Năm năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đã hoàn thành cơ bản bảy chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ trước đề ra. Thành tích đó có sự đóng góp của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối.

Nhiệm kỳ 2010-2015, trong Đảng bộ Khối đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình, có nhiều thành tích đóng góp quan trọng cho công tác xây dựng Đảng và thực thi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp tốt với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, năng lực quản lý, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng và trực tiếp vào thành tựu kinh tế – xã hội của cả nước trong những năm qua. Các ban xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng đã vượt qua những khó khăn về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc, tích cực, chủ động, sáng tạo tham mưu, phục vụ để các cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại Lễ kỷ niệm, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vinh dự là một trong 75 tập thể được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2010 – 2015 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

(Hồng Nhung tổng hợp / Nguồn: www.nhandan.com.vn)