Nâng mức hỗ trợ tín dụng cho các hộ dân nâng cấp công trình nước sạch

 

Bộ NN&PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ nâng mức vốn cho vay đối với mỗi công trình từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/hộ và cho vay lại đối với các hộ gia đình đã trả hết nợ, có nhu cầu vay để xây dựng mới hoặc cải tạo công trình đã hư hỏng và xuống cấp. Đến nay, Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường đã triển khai qua 2 giai đoạn và đang đẩy mạnh triển khai giai đoạn 3 (2012-2015). Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện cho vay tín dụng để xây dựng công trình nước sạch. Theo NHCSXH, hiện tổng dư nợ chương trình nước sạch trong cả nước là 9.662 tỷ đồng với hơn 1,6 triệu khách hàng, tương đương 3,8 triệu công trình còn dư nợ.

(Theo Monre.gov.vn)