Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước

Ngày 17/11, Ban Quản lý dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” tại Ninh Thuận tổ chức Hội thảo “Chia sẻ nguồn nước, Chia sẻ cơ hội”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước, góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nước. Hơn 140 đại biểu đại diện các sở, ngành, các phòng Tài nguyên – Môi trường, các xã, phường trong tỉnh tham dự.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một số khái niệm liên quan đến tài nguyên nước; tổng quan tài nguyên nước thế giới và Việt Nam; hiện trạng, thách thức và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước. PGS TS Nguyễn Đình Tuấn nhấn mạnh: Nước là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của cuộc sống và môi trường quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước; giá trị của nước được đánh giá “như dòng máu nuôi cơ thể con người dưới một danh từ là máu sinh học của trái đất, do vậy quí hơn vàng”. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quí hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Nguy cơ thiếu nước là một hiểm họa. Do đó cần phải nhanh chóng có các biện pháp bảo vệ và sử dụnghợp lý nguồn tài nguyên nước. Để quản lý tài nguyên nước có hiệu quả cần phải thay đổi theo hướng tổng hợp, phát triển bền vững trên cơ sở sử dụng nước tiết kiệm, phân phối chia sẻ tài nguyên nước, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước đi đôi với bảo đảm hiệu quả và sự bền vững môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Quản lý đúng đắn tài nguyên nước là cơ sở để phát triển bền vững, là yếu tố sống còn để tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội.
Các đại biểu cũng được nghe các chuyên gia trình bày về biến đổi khí hậu trên toàn thế giới và Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận và tác động đến lĩnh vực tài nguyên nước; tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thích ứng tài nguyên nước, chia sẻ nguồn nước. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận, Nguyễn Tấn Tùng cho rằng: Nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, trong khi nguồn tài nguyên nước có hạn thì cạnh tranh giữa những ngành sử dụng nước, giữa thượng lưu và hạ lưu các lưu vực sông sẽ dần tăng; chỉ vì tranh chấp nguồn nước và các mối bất hòa trong phân chia quyền lợi, chia sẻ trách nhiệm khi cùng sử dụng chung một nguồn nước của dòng sông xuyên biên giới đã từng xảy ra các cuộc chiến tranh, xung đột. Vì vậy quản lý tổng hợp sẽ tạo ra các cơ chế, chính sách để điều phối, chia sẻ cơ hội tiếp cận nguồn nước, bảo đảm các quyền tối thiểu của con người và cộng đồng sinh sống trên lưu vực sông, nhất là ở hạ du các lưu vực sông có cơ hội tiếp cận, sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất; bảo đảm nguồn nước cho môi trường và hệ sinh thái thủy sinh. Phương thức quản lý này cũng đồng thời tạo ra cơ chế để phát huy cao nhất hiệu quả trong phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước; tạo sự công bằng, bình đẳng trong phân phối tài nguyên nước và các dịch vụ về nước đối với các ngành kinh tế, các nhóm xã hội khác nhau, làm giảm mâu thuẫn, cạnh tranh về nước, đẩy mạnh phát triển xã hội bền vững.
Hội thảo cũng đã đề xuất các nhóm giải pháp về bảo vệ tài nguyên nước trong thời gian tới như: tăng cường năng lực quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước; bảo vệ nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm và bảo tồn các hệ sinh thái thuỷ sinh. Tập trung tuyên truyền tạo sự thay đổi từ nhận thức của từng cá nhân trong cộng đồng để từng người thay đổi cách ứng xử với tài nguyên nước.
(Theo Nguyễn Đức Ánh – Monre)