Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

_MG_0747_resize

Ngày 19/02, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì cuộc họp nghe Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

_MG_0751_resize

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 459/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước thay thế Quyết định số 67/2000/QĐ-TTg, ngày 15/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và Quyết định số 99/2001/QĐ-TTg, ngày 28/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước cho phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, dự thảo Quy chế đã quy định thêm nhiệm vụ “tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, các cơ chế chính sách, chiến lược, chương trình mục tiêu, chương trình hành động quốc gia liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra” của Hội đồng theo Quyết định 459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, quy định cụ thể hơn về quyền hạn của Chủ tịch và các Ủy viên của Hội đồng; nguyên tắc và mối quan hệ làm việc của Hội đồng; chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự cuộc họp cho rằng dự thảo quy chế đã cơ bản cụ thể hóa được nhiệm vụ của Hội đồng; đồng thời đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo quy chế, trong đó tập trung vào các vấn đề như nhiệm vụ của thành viên Hội đồng; hoạt động của Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước…

_MG_0753_resize

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước theo Quyết định 459/QĐ-TTg mới của Thủ tướng Chính phủ đã được tăng lên theo hướng chủ động hơn trong việc giúp Chính phủ về các vấn đề tài nguyên nước quốc gia. Ngoài nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ trong những quyết định quan trọng về tài nguyên nước, Hội đồng đã có thêm nhiệm vụ tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các vấn đề quốc gia về bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo quy chế chuẩn bị trình lãnh đạo Bộ, trong đó tập trung vào làm rõ chế độ làm việc, quan hệ công tác của Hội đồng; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách kế hoạch tại từng Bộ ngành; đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng Hội đồng… nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng trong quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước quốc gia.

(Theo monre.gov.vn)