Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TNMT

Tài nguyên là nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng và bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

_BAC0760

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngành TNMT cần tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng ngày 7/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2014.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong kết quả phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước có sự đóng góp trực tiếp và rất lớn của ngành TNMT.

Thủ tướng nêu rõ năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị phải cùng nhau chung sức, chung lòng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2014, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tài nguyên là nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng và bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, ngành TNMT cần đặc biệt quan tâm đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TNMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TNMT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm; nâng cao năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch; phát huy tối đa nguồn lực TNMT để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo hướng phát triển bền vững.

Ngành TNMT cần tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước, trước tiên là về quản lý đất đai, cần tuyên truyền một cách sâu rộng những điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi), tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý đất đai hiện nay; đưa nguồn lực đất đai phục vụ thiết thực, hiệu quả cho xây dựng và phát triển đất nước.

Về quản lý tài nguyên nước, phải sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên này, quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa và cả trong mùa cạn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy trình vận hành; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đạt được mục tiêu cắt giảm lũ vào mùa mưa, góp phần cung cấp nước cho sinh hoạt và cho sản xuất của người dân.

Cần tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo pháp luật, quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái…

Một nhiệm vụ lớn nữa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý là quan tâm công tác bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng tăng cường quản lý nguồn nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông, khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chú trọng công tác khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, tham mưu, chỉ đạo kịp thời hoạt động phòng, chống, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện tốt công tác quản lý tổng hợp thống nhất biển và hải đảo. Theo đó, cần nhanh chóng kiện toàn và nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước về biển, hải đảo từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về vai trò quan trọng của công tác quản lý tổng hợp thống nhất biển và hải đảo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhân dịp năm mới 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc ngành TNMT không ngừng phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm được giao; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

(Theo Chinhphu.vn)