Năm 2010, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam: Hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ngày 30/12, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011. Thứ trưởng Bộ TN&MT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Nguyễn Thái Lai đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái lai ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Văn phòng đã đạt được cũng như sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức Văn phòng trong năm 2010.

Năm qua, Văn phòng đã tham mưu cho Chính phủ tổ chức thành công các hội thảo, đặc biệt, đã có những đóng góp lớn cho sự thành công của Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ giao cũng như vấn đề hợp tác quốc tế, hợp tác song phương.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, tri thức của cán bộ Ủy ban sông Mê Công hết sức quan trọng. Vì thế, Mê Công nên khai thác tri thức này vào công tác quản lý tài nguyên nước của Việt Nam. Cụ thể là đưa các công nghệ mới trong quản lý tài nguyên nước vào Việt Nam. “Thời gian qua, Văn phòng đã phối hợp tốt và tham gia chặt chẽ trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên nước cũng như triển khai công tác quản lý tài nguyên nước. Tới đây, Cục Quản lý Tài nguyên nước cần phối hợp tốt hơn nữa với Văn phòng. Đây là cơ hội tốt để chúng ta đưa kiến thức của Mê Công vào vấn đề quản lý tài nguyên nước vào Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nói.

“Văn phòng Thường trực và Cục Quản lý Tài nguyên nước cần nghiên cứu, đưa một số vấn đề quản lý tài nguyên nước vào Luật. Đó là, quy chế sử dụng nước, quy chế chia sẻ thông tin dữ liệu tài nguyên nước, thủ tục thông báo chất lượng nước… cũng như ý nghĩa của chương trình giao thông thủy”.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị, thời gian tới Văn phòng cần đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước, áp dụng vào thực tế của Việt Nam.Thứ trưởng Nguyễn Thái lai cũng lưu ý, thời gian tới Văn phòng nên chủ động trong việc báo cáo thủy sản, giao thông thủy, quản lý lũ. Năm 2010, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ, tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mới, Văn phòng cũng cần tăng cường hợp tác hơn nữa với các đơn vị trong và ngoài Bộ.

 

tt165

Chánh Văn phòng Lê Đức Trung báo cáo tại Hội nghị

Trước đó, ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Năm qua, Văn phòng Thường trực đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ cho công tác hợp tác Mê Công. Văn phòng cũng đã hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc Việt Nam tham gia đầu tư phát triển xây dựng các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công. Tham gia có hiệu quả nhiều hoạt động cụ thể của Bộ trong các lĩnh vực liên quan về tài nguyên nước và môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao trong dự báo và giám sát tác động do các hoạt động phát triển của thượng lưu xuống đồng bằng sông Cửu Long, kịp thời tư vấn cho Chính phủ về các định hướng trong hợp tác Mê Công và xây dựng các giải pháp giảm thiểu các tác động bất lợi từ thượng lưu… Hiện tại, Văn phòng đang triển khai tốt công tác chuẩn bị phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 17 trong nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch sẽ được tổ chức vào cuối tháng 1/2011.

Năm 2010, Việt Nam đã tham gia có hiệu quả trong triển khai các chương trình then chốt của Ủy hội gồm: Quy hoạch phát triển lưu vực, Chương trình quản lý thông tin và kiến thức, Chương trình Môi trường, Chương trình quản lý và giảm nhẹ lũ, Chương trình Nông nghiệp – Tưới – Lâm nghiệp, Chương trình thủy sản, Chương trình Giao thông thủy…

Văn phòng đã nghiên cứu đánh giá tác động do hoạt động phát triển thượng lưu xuống đồng bằng sông Cửu Long và kiến nghị các biện pháp giảm thiểu tiếp tục được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao là tăng cường vai trò Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước các vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý tài nguyên nước cho lưu vực sông Serepok và Sesan, đề xuất cơ chế hợp tác xuyên biên giới với Campuchia trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Srepok và Sesan…

Năm 2011, tiếp tục giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ theo đề án làm Chủ tịch Hội đồng. Phối hợp tổ chức thành công phiên họp Hội đồng Ủy hội lần thứ 17. Tại phiên họp này, các nội dung chính sẽ được thông qua là Kế hoạch Chiến lược Ủy hội 2011 – 2015, Chiến lược Phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Thủ tục chất lượng nước… Năm 2011 cũng là năm sẽ thực hiện các chương trình hợp tác trong Ủy hội Mê Công quốc tế, các nghiên cứu Chiến lược do Thủ tướng Chính phủ giao và tăng cường hiệu quả hoạt động của Văn phòng Thường trực.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)