MỜI QUÝ VỊ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TÁC KỊCH BẢN PHIM VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2010

Cucnuoc1Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên nước của Việt Nam, trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam, 2009-2012”, do Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC) tài trợ, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội điện ảnh Việt Nam phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010, với thể lệ như sau:
1. Đối tượng và điều kiện tham dự

1.1. Đối tượng tham dự Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010: Mọi tổ chức, cá nhân trên cả nước có kịch bản phim về đề tài tài nguyên nước Việt Nam đều được đăng ký và gửi kịch bản phim tham dự Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010.

1.2. Các tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010 thuộc 03 thể loại: Phim ngắn, phim phóng sự và phim tài liệu 

1.3. Số lượng kịch bản phim tham dự: Mỗi tổ chức, cá nhân được tham dự từ 01 đến 03 kịch bản phim cho mỗi thể loại

1.4. Hồ sơ tác phẩm dự Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010: Kịch bản phim gửi dự thi phải kèm theo bản đăng ký tác phẩm dự thi theo mẫu của Ban tổ chức.

2. Yêu cầu về nội dung:

    Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010 cần tập trung phản ánh các vấn đề nổi bật về tài nguyên nước, nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, bao gồm:

– Thực trạng nguồn nước trên lưu vực sông;

– Vấn đề suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;

– Vấn đề cạnh tranh trong sử dụng tài nguyên nước;

– Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước;

– Vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

– Những sáng kiến, cải tiến, công nghệ mới về bảo vệ, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước;

– Những hoạt động, sự kiện nổi bật, tiêu biểu, những tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm mới trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng chống và giảm thiểu tác hại do nước gây ra;

3. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm:

3.1. Thời gian nhận hồ sơ và tác phẩm dự thi: từ 1/11/2010 đến hết ngày 31/12/2010 (theo dấu bưu điện).

3.2. Địa điểm nhận hồ sơ và tác phẩm dự thi: Dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam (CAPAS), Cục Quản lý Tài nguyên nước, 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 043 437514 Email: capas.vn@gmail.com

4. Giám khảo Cuộc thi sáng tác kịch bản phim:

Hội đồng giám khảo Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010 với 03 Ban giám khảo gồm các nhà chuyên môn có trình độ và uy tín nghề nghiệp sẽ được thành lập để thẩm định các kịch bản phim dự thi:

– Ban Giám khảo Kịch bản phim tài liệu

– Ban Giám khảo Kịch bản phim ngắn

– Ban Giám khảo Kịch bản phim phóng sự

5. Giải thưởng:

5.1. Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010 gồm:

– Mỗi thể loại kịch bản phim sẽ có các giải: Giải Nhất trị giá 15.000.000đ, giải Nhì trị giá 12.000.000đ, giải Ba trị giá 10.000.000đ, giải Khuyến Khích trị giá 5.000.000đ.

5.2. Số lượng giải của mỗi thể loại kịch bản phim do các Ban Giám khảo căn cứ trên số lượng kịch bản phim tham dự và chất lượng tác phẩm đề xuất để Ban Tổ chức quyết định trao giải.

5.3. Ngoài các giải thưởng chính, Ban Tổ chức sẽ trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều kịch bản phim tham gia Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước năm 2010.

6. Lễ phát động và thông báo về Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010:

Lễ phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010 được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội

 7. Lựa chọn kịch bản dựng phim

Các kịch bản phim xuất sắc của mỗi thể loại sẽ được lựa chọn để dựng phim và công chiếu tại Lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi

8. Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi:

Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010, dự kiến sẽ vào cuối tháng 3 năm 2011.

Mọi tổ chức cá nhân quan tâm đến Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất năm 2010 có thể tìm hiểu trên cổng thông tin điện tử Cục Quản lý Tài nguyên nước www.dwrm.gov.vn và cổng thông tin điện tử dự án CAPAS www.capas.vn

(Theo DWRM)