Mối quan hệ giữa nước, năng lượng và an ninh lương thực

vv41Phân bổ nguồn nước một cách hiệu quả, hiểu được mối quan hệ giữa các vùng riêng biệt về nước, năng lượng và lương thực là điều cần thiết.
Hội thảo Bonn tại CHLB Đức diễn ra từ ngày 16-18 tháng 11 năm 2011 chứng minh rõ ràng rằng nước, năng lượng và lương thực có quan hệ chặt chẽ với nhau. Để sản xuất nhiều lương thực đòi hỏi nhiều nước cũng như năng lượng:  rất nhiều hình thức sản xuất năng lượng cần đến nước, chúng ta cần nước để làm mát các nhà máy năng lượng, tinh luyện dầu thô và sản xuất chất đốt sinh học. Đồng thời, để làm sạch và phân bổ nước chúng ta cũng cần năng lượng.
Việc quản lý nguồn nước kém có thể có tác động xấu đến việc cung cấp năng lượng và sản xuất nông nghiệp, và ngược lại. Việc toàn cầu nóng lên, sự gia tăng đô thị hóa và sự gia tăng của việc tiêu thụ nước, năng lượng và thực phẩm tiếp tục phá vỡ hệ sinh thái vốn mong manh của chúng ta. Nước cung cấp các dịch vụ sinh thái quan trọng. Nước như là một thứ đầu vào không thể thay thế cho tất cả sự tăng trưởng, nó nằm trong vòng hỗ trợ điều hòa khí hậu, tách biệt khí cácbon và các hệ sinh thái chủ chốt khác.
Đây là lý do tại sao chúng ta cần có hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ giữa 3 nhân tố trên trước khi phân bố những nguồn lực khan hiếm này. Việc tái sử dụng và tái chế chất thải và nước thải sinh hoạt nên được phản ánh trong các buổi thảo luận về vấn đề nước và các hệ thống vệ sinh trên toàn cầu. Điều này cũng làm tăng trưởng nền kinh tế trong việc cung cấp các dịch vụ cần thiết.
Nước là nhân tố quyết định của nền kinh tế xanh. Trong nền kinh tế xanh, vốn tự nhiên được đánh giá như một tài sản kinh tế quan trọng cũng như nguồn lợi ích cho giới nghèo. Các kết quả của buổi hội thảo Rio, Brazil năm 2012 nên phản ánh đầy đủ sự quan hệ giữa nước, năng lượng và lương thực cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên cơ bản: nước và đất. Điều này chưa hề được nhắc tới trong các buổi lễ của Rio nhưng nó thực sự cần được đề cập.
Điều mong đợi là các cấp chính quyền tại Rio 20 không chỉ là nhận ra các mối liên kết quan trọng mà cần cam kết thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo rằng các việc phối hợp các hành động để đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất.
Phát triển việc thu thập dữ liệu và nghiên cứu trong cách quản lý nguồn tài nguyên, và quan tâm đặc biệt trong việc bằng cách nào để liên kết, hỗ trợ các chính sách ở tất cả các cấp.
Khuyến khích cộng tác và tiếp cận đa ngành, hợp tác công-tư để cải thiện cách quản lý nguồn tài nguyên, ngăn ngừa các mối nguy hiểm và giảm thiểu hạn chế của các hoạt động khác nhau.
Tăng kinh phí và hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu của cá nhân và tổ chức trong các lĩnh vực năng lượng, nước và sản xuất lương thực.
 
 
(Theo DWRM)