Lập Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình

5

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ bao gồm toàn bộ lưu vực sông Hồng – Thái Bình với tổng diện tích 169.000 km2. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm phần diện tích lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam với diện tích tự nhiên là 88.680 km2, gồm các tỉnh và thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước; Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng, chống giảm thiểu tác hại do nước gây ra; Gắn kết các yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước với khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng;…

Đối tượng lập Quy hoạch là nguồn nước mặt, nước dưới đất trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Nội dung chính của nhiệm vụ sẽ tập trung vào 04 nhóm nhiệm vụ: Phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Sản phẩm của nhiệm vụ là báo cáo thuyết minh Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các bản đồ tỷ lệ 1/200.000; mô hình đánh giá, dự báo dòng chảy, cân bằng nước; và các hồ sơ kèm theo.

Thời gian thực hiện quy hoạch là 24 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.