Long An: Triển khai thực hiện Quy hoạch về tài nguyên nước mặt đến 2020, tầm nhìn đến 2030

khai_thac_nuoc

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đang phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện dự án “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dự án “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” từ năm 2010 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 19/11/2010. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, hiện công tác quản lý tài nguyên nước ngầm trên địa địa tỉnh được thực hiện cấp phép theo Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong thời gian qua, để quản lý tốt và chặc chẽ việc khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để thực hiện tốt công tác cấp phép khai thác sử dụng nước ngầm như: không cấp giấy phép khai thác nước ngầm đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại khu vực có đường cấp nước sạch của Nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân cung cấp nước sạch khác; hoặc cấp tạm thời giấy phép khai thác nước ngầm đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại khu vực chưa có đường cấp nước sạch và tiến hành đóng bít giếng khi khu vực có đường cấp nước sạch của Nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân cung cấp nước sạch khác.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân trám lấp giếng hư hỏng hoặc giếng không còn khai thác sử dụng để hạn chế ô nhiễm tầng nước ngầm; yêu cầu các tổ chức, cá nhân lắp đồng hồ đo lưu lượng giếng khai thác để theo dõi lưu lượng khai thác theo đúng giấy phép đã cấp và là cơ sở để Cục thuế thu thuế tài nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Cang, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, căn cứ vào Quy hoạch tài nguyên nước dưới đất và các văn bản tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất do UBND tỉnh ban hành làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đúng theo quy hoạch và đúng theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm hạn chế khai thác tràn lan, bừa bãi làm ảnh hưởng đến trữ lượng các tầng chứa nước và chất lượng nguồn nước.

“Trong thời gian tới, thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện dự án khoanh định khu vực cấm khai thác, hạn chế khai thác và khu vực vùng cấp phép khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh Long An” – ông Nguyễn Thanh Cang cho hay.

(Theo monre.gov.vn)