Long An: Một nhà máy nước đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng chỉ hoạt động 1/3 công suất

Đó là nhà máy nước do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Mỹ Vinh – Long An, đặt tại Khu Công nghiệp Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ (Đức Hòa-Long An) đầu tư. Tuy được đầu tư   kinh phí tới 80 tỉ đồng   để xây dựng với công suất 300.000 m3/ngày đêm, phục vụ nguồn nước cần thiết cho các nhà đầu tư thứ cấp tại khu công nghiệp, nhưng kể từ ngày khánh thành tháng 9/2009 đến nay, nhà máy này chỉ hoạt động 1/3 công suất (tức 100.000 m3/ngày đêm).

Nguyên nhân không phải do nhà máy mà là các đơn vị chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, gồm: Thái Hòa, Sài Gòn-Long An, Việt Hóa, Anh Hồng,… lắp đặt đường ống nội bộ và đấu nối với nhà máy nước chưa hoàn thành, hoặc đã kéo đường ống nước đến nhà máy nhưng vẫn nằm im. Ông Võ Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Mỹ Vinh cho biết: thực tế rất nhiều doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sử dụng nước rất lớn, tới gần 10.000 m3/ngày đêm nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hợp tác với nhà máy, mặc dù trước khi xây dựng nhà máy, công ty đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp này. Nếu tính về hiệu quả kinh tế, mỗi ngày Nhà máy Nước Phú Mỹ Vinh thiệt hại gần 75 triệu đồng kể từ khi đưa vào hoạt động.

Trước tình hình các doanh nghiệp sử dụng nước giếng nội bộ không đúng với chủ trương của tỉnh, UBND Long An cho biết: đến cuối tháng 9/2010, nếu các doanh nghiệp trong khu vực khu công nghiệp không thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh là đóng các miệng giếng nội bộ và hòa vào hệ thống nước của nhà máy nước Phú Mỹ Vinh, thì UBND Long An sẽ thành lập đoàn kiểm tra và kiên quyết xử phạt những doanh nghiệp cố tình vi phạm.

  (Theo Thanh Bình – Monre)