Lợi ích tiền tỷ từ kênh dẫn nước

Tận dụng nguồn nước xả của Nhà máy Thủy điện Đại Ninh, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã xây dựng nhiều công trình thủy lợi dẫn nước, cung cấp nguồn nước bổ sung cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp ở những vùng khô hạn thuộc tỉnh Bình Thuận, đem lại lợi ích hàng chục tỷ đồng sau mỗi vụ mùa.

Kênh dẫn nước từ đập dâng sông Lũy về hồ chứa Cà Giây được hoàn thành cuối năm 2007 đã giúp cung cấp nước ổn định cho gần 5.000 ha lúa vụ đông xuân 2007 – 2008 khu hồ Cà Giây (huyện Bắc Bình) và một phần diện tích mở rộng của huyện.

Năm 2008, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận tiếp tục xây dựng kênh tiếp nước Châu Tá – 812 với chiều dài 33 km, nối liền hệ thống kênh mương, bảo đảm cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho 8.500 ha sản xuất nông nghiệp của hai huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc. Đồng thời, bổ sung nguồn nước cho hồ Sông Quao (Hàm Thuận Bắc) để chống hạn cho 12.000 ha đất canh tác vùng này và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các khu vực lân cận…

Vốn là vùng khô hạn nhất tỉnh, nhưng hiện nay, các xã phía bắc huyện Hàm Thuận Bắc và phía Nam huyện Bắc Bình đã chủ động được nguồn nước tưới cho hàng chục ngàn ha lúa sản xuất 3 vụ trong năm. Theo tính toán, lợi ích từ hai công trình dẫn nước mang lại lên tới cả ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, kinh phí đầu tư cho các công trình dẫn nước chỉ hơn 200 tỷ đồng. Đáng chú ý là bên cạnh việc cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, hệ thống “nối mạng” các công trình thủy lợi còn tạo ra hàng chục km đường giao thông nông thôn liên vùng, vừa tạo điều kiện cho công tác quản lý công trình trong mùa mưa bão, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, nhu cầu sản xuất và vận chuyển nông sản.

(Theo Thanh Huyền – Monre)