Lập bộ phận chuyên trách chống thất thoát, thất thu nước sạch

Đây là một trong những nội dung nâng cao năng lực quản lý cho đơn vị cấp nước nằm trong Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (Chương trình) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010.

Bộ phận chuyên trách này sẽ được thành lập tại các đơn vị cấp nước, đặc biệt tại các đô thị có tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch cao.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước (BCĐ) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng BCĐ. Bộ Xây dựng là cơ quan Thường trực của BCĐ Chương trình.
BCĐ có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm thực hiện Chương trình; chỉ đạo thực hiện Chương trình; chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình; đôn đốc, kiểm  tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình tại các địa phương.
Lập lý lịch mạng lưới đường ống, đồng hồ đo nước.

s23

Mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống dưới 15%

Một số nội dung đáng chú ý của Chương trình là việc lập lý lịch mạng lưới đường ống, đồng hồ đo nước, sử dụng việc quản lý mạng và đồng hồ nước bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS); xây dựng cơ chế khoán cho đơn vị cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch và hưởng lợi nhuận từ kết quả này.

Đồng thời, xây dựng chế độ khen thưởng các cá nhân phát hiện và thông báo về các sự cố, điểm rò rỉ nước. Chế tài đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước gian lận, không trả tiền, làm hư hỏng tuyến ống.

Được biết, với nhiều giải pháp chống thất thoát, thất thu nước sạch, tỷ lệ thất thoát nước bình quân toàn quốc đã giảm từ 42% (năm 1998) xuống còn 30% hiện nay. Tuy nhiên, so với các nước tiên tiến và các nước trong khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ này vẫn còn cao.

Đặc biệt, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch rất cao, trong khi lượng nước sản xuất của các đô thị này chiếm khoảng 40% tổng lượng nước sản xuất của các đô thị Việt Nam.

Nguyên nhân dẫn đến thất thu, thất thoát nước sạch cao là do ý thức của người sử dụng kém, tình trạng trộm cắp nước sạch diễn ra nhiều nơi; công tác quản lý và các yếu tố kỹ thuật chưa được quan tâm đúng mức; hệ thống đường ống cấp nước quá cũ kỹ;…

Cả nước hiện có khoảng 68 công ty cấp nước, cung cấp dịch vụ cho hơn 750 đô thị trên toàn quốc.

 

(Theo Hoàng Diên – baodientu.chinhphu.vn)