Lào Cai: Nâng cao chất lượng nước sạch phục vụ đồng bào vùng cao

Năm 2012, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Lào Cai tiếp tục phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng nước sạch vùng cao, nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là những địa bàn khó khăn về nước sạch như Mường Khương, Si Ma Cai…

Trong năm 2011, công ty đã triển khai trong thực tiễn đời sống sinh hoạt 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng nước sạch làm lợi trên 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, như: Sáng kiến: “Chuyển đổi nguồn điện chạy tăng công suất nhà máy nước Lào Cai”, hiệu quả mang lại trên 708 triệu đồng; “Thay đổi thiết kế hệ thống van tại cụm xử lý, lắp đặt máy biến áp trạm bơm I, công trình cấp nước Cốc San giai đoạn II”, hiệu quả mang lại trên 534 triệu đồng; “Ứng dụng vật liệu inox, sản xuất tấm lamen dùng trong xử lý nước”, hiệu quả mang lại trên 183 triệu đồng. Hiện các sáng kiến này đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Lào Cai, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch ở công ty có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
 
 
(Theo Monre.gov.vn)