Lào Cai cấp hơn 100 giấy phép sử dụng tài nguyên nước

Ngày 11/3, nguồn tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết: đến tháng 3/2013, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã cấp hơn 100 giấy phép sử dụng tài nguyên nước cho các tổ chức cá nhân dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai và các địa phương liên quan. Cụ thể, theo thẩm quyền UBND tỉnh Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Bát Xát…đã cấp 10 giấy phép khai thác nước ngầm, 26 giấy phép xả nước thải và 70 giấy phép khai thác nước mặt cho các tổ chức, cá nhân và hầu hết các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều được cấp giấy phép sử dụng tài nguyên nước.
Ông Mai Đình Định – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cho biết: Cấp phép khai thác nguồn nước là khung pháp lý quan trọng để các đơn vị, cá nhân khai thác tài nguyên theo đúng quy định của pháp luật, tránh gây thất thoát và làm ảnh hưởng không tốt tới môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, việc cấp phép cũng chính là để bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác nguồn tài nguyên nước có hiệu quả và hợp pháp. 
Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đang tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định cấp giấy phép khai thác nước ngầm, giấy phép xả nước thải và giấy phép khai thác nước mặt. Dự kiến, trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan; các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác cấp giấy phép tài nguyên nước cho 27 công trình, làm thủ tục đăng ký cho 688 công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt nông thôn tại các huyện vùng cao như Si Ma Cai, Bắc Hà, Văn Bàn, Sa Pa.
Được biết, trong năm 2012, qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đã đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định cấp 7 giấy phép khai thác nước mặt, 5 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; thu hồi 3 giấy phép khai thác nước mặt, đình chỉ hiệu lực 1 giấy phép khai thác nước dưới đất. 
(Theo Monre.gov.vn)