Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (04/03/2008-04/03/2018)

10nam_nawapiSáng nay, ngày 04/03/2018 tại Trung tâm hội nghị Almaz đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Quý Kiên – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT: Phạm Khôi Nguyên, Nguyễn Minh Quang, các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, các đối tác Quốc tế và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vì những kết quả, thành tích và đóng góp quan trọng của các đồng chí trong 10 năm qua.

IMG_9157_Copy

Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, mặc dù được thành lập năm 2008, nhưng các đơn vị nòng cốt trực thuộc Trung tâm đã có quá trình lịch sử hình thành, phát triển lâu dài, một số đơn vị đã trải qua thời gian hơn 40 năm hình thành và phát triển như các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, thực thi có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khan hiếm nước, vùng hải đảo xa xôi, vùng biên cương của Tổ quốc. Trong đó, tôi có thể nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như:

Hoàn thành và công bố loạt bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh trên toàn quốc, phục vụ cho công tác định hướng quy hoạch và khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất hợp lý;

Tiến hành điều tra đánh giá, tìm kiếm thành công và cung cấp nguồn nước cho các vùng kinh tế trọng điểm, các khu vực xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn ở các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2016;

Việc phát hiện mỏ nước dưới đất tại trung tâm thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là một trong 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của Ngành Tài nguyên và Môi trường. Và mới đây nhất, cuối năm 2017, tại các chuỗi đảo tiền tiêu như Đảo Trần, Cô Tô – Vĩnh Thực, Bạch Long Vỹ, Hòn Khoai… đều tìm kiếm được nguồn nước dưới đất vô cùng quan trọng;

Triển khai công tác lập quy hoạch tài nguyên nước trên những lưu vực sông quan trọng như sông Hồng – Thái Bình, lưu vực sông Cửu Long. Đây là hai lưu vực có tầm quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước phát triển 2 vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

“Các kết quả nổi bật này đã góp phần quan trọng trong việc quy hoạch, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước của quốc gia, khẳng định vai trò và vị thế của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, góp phần phục vụ công tác quản lý,phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh nguồn nước” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói. 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Trung tâm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều tra, quan trắc tài nguyên nước, tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, tìm kiếm, tập trung vào các vùng kinh tế trọng điểm, các khu vực xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn ở các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế cũng như cộng đồng xã hội, góp phần tích cực và có hiệu quả cho phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

Đổi mới công tác lập quy hoạch nhằm quản lý hiệu quả nguồn nước; trong đó chú trọng việc tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nước phục vụ công tác lập quy hoạch; trong lập quy hoạch phải lưu ý việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp và đa mục tiêu, gắn kết chặt chẽ giữa khai thác, sử dụng với bảo vệ tài nguyên nước, kết hợp hài hòa lợi ích của các ngành, địa phương và cộng đồng trong mối tương quan tổng thể giữa thượng lưu, hạ lưu và giữa các ngành khác nhau nhằm đảm bảo cân bằng, đạt hiệu quả kinh tế – xã hội cao và bảo vệ môi trường, sinh thái;

Tiếp tục tham gia tích cực vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật về tài nguyên nước thống nhất, đồng bộ, có hiệu lực và hiệu quả cao, trong đó đực biệt chú trọng đến các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước. Trung tâm cần chủ động và phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công, Viện Khoa học Tài nguyên nước và các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tham mưu, hoạch định các cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường điều tra, khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên nước của quốc gia;

Củng cố, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mạnh về chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm và của ngành tài nguyên và môi trường. Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ để tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tài nguyên nước của khu vực và thế giới, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của Bộ TN&MT.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo trong công việc và sự đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong những năm qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ luôn phát huy những thành tích vẻ vang của mình, tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng Trung tâm và đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần  xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

IMG_9117_Copy

Ôn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Cùng với sự phát triển của đất nước, công tác quy hoạch tài nguyên nước có những thay đổi và phát triển từ nhận thức đến tầm nhìn.

Để có cơ sở thực hiện, Trung tâm đã chủ động tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tham mưu Bộ trưởng ban hành 14 Thông tư về lĩnh vực tài nguyên nước. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện điều tra cơ bản TNN của cả nước. Đồng thời cùng với các địa phương tiến hành lập quy hoạch TNN trên 40 lưu vực sông và nguồn nước nội tỉnh…

“10 năm không phải là chặng đường dài nhưng cũng đủ để Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khẳng định được vai trò, năng lực, trách nhiệm của mình và đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng trong công tác quy hoạch tài nguyên nước. Có thể nói, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã hoàn thành suất xắc các nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng là đơn vị đi đầu Ngành trong công tác điều tra, đánh giá, quy hoạch, quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước…” – ông Tống Ngọc Thanh nói.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

IMG_7645_Copy

IMG_7631_Copy

IMG_9085_Copy

Untitled