Kon Tum thu hồi và loại bỏ trên 10 thủy điện vừa và nhỏ

Ngày 26/10 UBND tỉnh Kon Tum cho biết vừa có Quyết định thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư đối với 08 công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn là Thủy điện Đăk Đ’rinh 1A, Đăk Đ’rinh 1B, Đăk Rinh 2, Đăk Xao (thuộc địa phận xã Đăk Ring, huyện Kon Plông); Thủy điện Thôn 3 và Thôn 9 (thuộc xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà); Thủy điện Đăk Kal (thuộc TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) và Thủy điện Thượng Sa Thầy (thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy); đồng thời, loại bỏ 3 công trình ra khỏi quy hoạch các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, gồm: Thủy điện Đăk Mek 1, Đăk Mek 2 (thuộc xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei) và Thủy điện Đăk Psi 2C (thuộc xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông).

Riêng đối với Thủy điện Đăk Ruồi 1 (thuộc xã Xốp, huyện Đăk Glei), UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức rà soát, đánh giá lại chức năng sử dụng rừng, phương án khai thác bậc thang thủy điện…để tham mưu tỉnh xem xét, quyết định.


 

 

(Theo Monre.gov.vn)