Kon Tum: Nhân rộng mô hình tổ tự quản công trình nước sạch

Ngày 24/10, tại Hội nghị sơ kết Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường ở Kon tum, mô hình “tổ tự quản” trong công tác quản lý và vận hành công trình nước sạch được nhiều đại biểu thống nhất mà tỉnh Kon Tum sẽ áp dụng nhân rộng thời gian tới, giai đoạn 2011 – 2015.
Mô hình tổ tự quản, tổ dịch vụ (Ban Quản lý) đã được một số địa phương (nhất là nơi có qui mô công trình cấp nước từ trên 3.000 lít) thành lập, đem lại hiệu quả thiết thực như: Tổ dịch vụ thị trấn Đăk Tô, Kon Rẫy, Đăk Hà…. Theo đó, các Ban Quản lý này đều xây dựng quy chế hoạt động, phương án quản lý và sử dụng nước, có thu tiền nước để trang trải chi phí quản lý công trình. Đối với công trình cấp nước qui mô dưới 3.000 lít cũng được một số xã thành lập tổ tự quản và hoạt động dựa vào hình thức vận động người dân tham gia đóng góp kinh phí dưới hình thức hiện vật như: gạo, ngô. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa phương nào thành lập tổ tự quản, tổ dịch vụ    thì công trình được quan tâm và vận hành tương đối tốt; tuổi thọ công trình được kéo dài.
Ngoài việc nhân rộng mô hình tổ tự quản, tổ dịch vụ để quản lý và vận hành các công trình sau khi đã hoàn thành, tỉnh Kon Tum tiếp tục ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung và xây mới ở những nơi có điều kiện dân trí cao, suất đầu tư thấp nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu suất sử dụng công trình; đồng thời xây dựng hệ thống cấp nước đến tận nhà dân để từng hộ dân có thể tự bảo quản nguồn nước của mình, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục từng bước đổi mới công nghệ cấp nước, đảm bảo chất lượng nước và phát huy tối đa công suất thiết kế; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý, vận hành…
Hiện toàn tỉnh có 359 công trình cấp nước tập trung, trong đó năm 2010 đã tu sửa, nâng cấp và xây mới 267 công trình, góp phần nâng tỷ lệ số dân nông thôn trong toàn tỉnh được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 72%. Trong đó, số công trình hoạt động tốt chiếm tỉ lệ 18%, hoạt động bình thường chiếm tỷ lệ 65% và hoạt động kém chiếm tỷ lệ 17%.

 

 
 (Theo Monre.gov.vn)