Khung ma trận chính sách ứng phó biến đổi khí hậu

tt836Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung ma trận chính sách chu kỳ 3 năm (năm 2011) thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu với 3 trụ cột: Thích ứng; giảm nhẹ; chính sách biến đổi khí hậu liên ngành và Khung thể chế.

Trong đó, với trụ cột thích ứng, dự kiến các hoạt động chính sách như như xây dựng Luật mới về Tài nguyên nước; xây dựng Luật Tài nguyên và Môi trường biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu; xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý tổng hợp ven biển ở 14 tỉnh ven biển miền Trung, 3 tỉnh ven biển miền Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng; Nam Định), và ở 3 tỉnh ven biển miền Nam (Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Kiên Giang).

Bên cạnh đó, triển khai Kế hoạch hành động của bộ ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2010 – 2013, tập trung thực hiện việc đánh giá tác động và xây dựng giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và công nghiệp tàu thủy trong đó có nội dung cơ sở dữ liệu GIS cho các khu vực nhạy cảm với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;…

Đối với trụ cột giảm nhẹ, sẽ ban hành các quy định về yêu cầu và quy trình xây dựng, trình phê duyệt Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm và 5 năm của các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng; thực hiện một nghiên cứu về cụ thể hóa lộ trình cho sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại một tiểu ngành công nghiệp và ngành điện;…

Với trụ cột chính sách biến đổi khí hậu liên ngành và Khung thể chế, dự kiến xây dựng chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu làm cơ sở để Chính phủ quyết định các hành động cần thiết cho ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng Luật Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; thiết lập một cơ chế điều phối quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu;…

 

Hành động chính sách là hành động do các Bộ, các tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện về mặt chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu trong khung thời gian của các chu trình thuộc Chương trình SP-RCC (Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu). Hoạt động chính sách không phải là hoạt động dự án mà là chính sách hoặc các chiến lược do các Bộ và các cơ quan xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ma trận chính sách là văn bản tổng hợp các hoạt động chính sách bắt buộc và các hoạt động chính sách quan trọng do các hội nghị kỹ thuật đề ra, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và do các Bộ, các địa phương và các cơ quan tham gia Chương trình thực hiện.

 

 

(Theo Hoàng Diên – baodientu.chinhphu.vn)