Khẩn trương hoàn thiện Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và Sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long trình Chính phủ

_MG_0255_resize

Ngày 15/02, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc chuẩn bị Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và Sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân và lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng và thực hiện. Dự án gồm 5 Hợp phần, trong đó, Bộ TN&MT chủ trì Hợp phần 1 của Dự án, tập trung vào nhiệm vụ điều tra, khảo sát, quan trắc và thiết lập một hệ thống thông tin đầy đủ các yếu tố tự nhiên và môi trường của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ở quy mô toàn vùng, đáp ứng yêu cầu cung cấp các dữ liệu quá khứ và thông tin cập nhật; đi kèm với việc thực hiện các nghiên cứu và xây dựng các mô hình phân tích để đưa ra các phân tích khoa học, đánh giá tính hiệu quả, dự án còn hỗ trợ cơ sở khoa học quan trọng cho việc đưa ra các quyết sách về phát triển kinh tế – xã hội cho ĐBSCL.

Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho dự án, xây dựng đề cương dự án gửi các đơn vị liên quan cho ý kiến, hoàn thiện đề án chuẩn bị trình Chính phủ…

_MG_0246_resize

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và Sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long là một dự án Chính phủ quan trọng nhằm giải quyết bài toán của ĐBSCL về phát triển bền vững và hiệu quả trong tương lai, trong đó, Bộ TN&MT chủ trì thực hiện một hợp phần quan trọng nhằm cung cấp khung thể chế và thông tin tổng hợp cho việc lập kế hoạch đa ngành hiệu quả và quản lý ĐBSCL. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chuyên môn xây dựng các tiểu dự án khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề cương các tiểu dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và không trùng lặp với những dự án đầu tư đã và đang thực hiện tại ĐBSCL; các đơn vị khác hỗ trợ, giúp đỡ đẩy nhanh tiến độ các khâu thẩm định, trình Chính phủ và triển khai dự án khi được phê duyệt.

(Theo monre.gov.vn)