Kết quả thanh tra về lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khai thác, chế biến khoáng sản và tài nguyên nước đối với 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, vừa qua Thanh tra Sở TN&MT đã thành lập Đoàn thanh tra làm việc với các doanh nghiệp, thực hiện theo đúng quy trình thanh tra về lĩnh vực nói trên.

Kết quả Đoàn thanh tra có một số nhận xét sau đây:

1. Một số doanh nghiệp đã chấp hành tốt quy định pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, ý thức tuân thủ pháp luật của những doanh nghiệp này từng bước được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật: trong hoạt động khoáng sản làm phát sinh chất thải nguy hại trong hoạt động sản xuất, không làm thủ tục đăng ký chủ nguồn phát sinh chất thải nguy hại; không thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và giấy phép xả thải vào nguồn nước

2. UBND các huyện chưa chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra việc kiểm soát ô nhiễm và chương trình giám sát môi trường định kỳ theo như bản cam kết đã được xác nhận; một số doanh nghiệp báo cáo kiểm soát ô nhiễm định kỳ, hoạt động khai thác chế biến khoáng sản gởi về Sở TN&MT và phòng TN&MT cấp huyện còn chậm so với quy định. Đặc biệt, có doanh nghiệp cố tình cản trở hoạt động của Đoàn Thanh tra, thể hiện việc không tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

3. Có 06 doanh nghiệp vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước bị xử phạt tiền: Công ty TNHH xây dựng Hoàng Mai (khai thác ngoài phạm vi được Bộ TN&MT cấp phép; khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép; không có giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định); Công ty TNHH Phước Thành (chưa ký hợp đồng thuê đất); Công ty TNHH Granit Đại Thành (khai thác ngoài phạm vi được UBND tỉnh cấp phép); Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát (chưa ký hợp đồng thuê đất trong khai thác khoáng sản); Công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch (chưa ký hợp đồng thuê đất trong khai thác khoáng sản); Công ty TNHH thương mại và khai thác Trung Anh (cố tình cản trở hoạt động của Đoàn Thanh tra về lĩnh vực khoáng sản).

Ngoài ra Đoàn thanh tra có một số kiến nghị như sau:

– Đối với UBND huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh: cần chỉ đạo Phòng TN&MT kiểm tra, giám sát việc kiểm soát ô nhiễm và chương trình giám sát môi trường định kỳ theo như bản cam kết đã được xác nhận của các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn; đình chỉ và xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức không thực hiện đúng nội dung giấy phép, không tuân thủ các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

– Các UBND huyện cần chỉ đạo Phòng TN&MT và Chi cục thuế tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời việc quản lý đất đai đối với các doanh nghiệp sản xuất sử dụng đất thuê trên địa bàn (quyết định cho thuê đất, cắm mốc ranh giới đất, nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất…).

– Đối với Chi cục bảo vệ môi trường: hướng dẫn các đơn vị hoạt động khoáng sản lập thủ tục đăng ký chủ nguồn phát sinh chất thải nguy hại.

Ngày 18/4/2011, Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa đã ban hành kết luận Thanh tra số 799/KL-STNMT đối với 17 doanh nghiệp nêu trên.

Lương Công Việt Dũng (Theo STNMT Khánh Hòa)