Indonesia chuyển giao quyền đăng cai Diễn đàn Nước Thế giới

Ngày 24/5, diễn đàn nước Thế giới lần thứ 10 đã bế mạc tại Bali. Đây là diễn đàn nước có quy mô lớn nhất thế giới, được tổ chức 3 năm một lần với sự tham gia của hàng chục nghìn đại biểu đến từ khắp các châu lục.

Nguồn: vnews.gov.vn