Họp Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

sua_anh_1403242916088Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2014, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước đã họp và đón nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các chuyên gia trong ngành.

Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 362/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; gồm có 12 thành viên đến từ Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng thường trực Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước đảm bảo chất lượng và tiến độ trình Bộ trưởng.

Tại buổi họp, Tổ soạn thảo đã đón nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các chuyên gia trong ngành như: GS.TS. Ngô Đình Tuấn, Trường Đại học Thủy lợi; PGS.TS. Hoàng Minh Tuyển, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường; KS. Lê Đức Năm, Chuyên gia Hội Tưới tiêu Việt Nam.

sua_anh_1403232381416

sua_anh_1403237327657

sua_anh_1403237487592

(Hồng Nhung – NAWAPI)