Họp Tổ soạn thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh

 

28-1Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa (QTVHLHC) trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan liên quan, các công ty thủy điện và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp.

  

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh bao gồm các hồ Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh và Văn Phong đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, thực hiện từ mùa lũ năm 2014 đến nay (theo Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2014) và thực hiện đồng thời cả mùa lũ, mùa cạn từ năm 2015 đến nay (theo Quyết định số 1841/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015) nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng, chống lũ và đảm bảo cấp nước dưới hạ du sông Kôn – Hà Thanh.

“Hiện nay, trên dòng chính sông Kôn có thêm hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn 4 đang được xây dựng (dung tích toàn bộ 21,8 triệu m3 và dung tích hữu ích 9,1 triệu m3), khi hồ đi vào hoạt động sẽ có ảnh hưởng đến việc phòng lũ và cấp nước hạ du sông Kôn – Hà Thanh. Ngoài ra, vẫn còn một số ý kiến khác liên quan đến nội dung quy định vận hành trong mùa lũ, mùa cạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện vận hành theo Quy trình liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Do đó, để kịp thời đáp ứng yêu cầu về phòng, chống lũ và cấp nước cho hạ du sông Kôn – Hà Thanh với hiện trạng các hồ chứa nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì rà soát, điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh” – Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy cho biết.

28-2 

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định cũng đề nghị bổ sung quy định cho phép hồ Núi Một và Thuận Ninh dùng một phần dung tích từ mực nước dâng bình thường đến mực nước lũ thiết kế để giảm lũ cho hạ du; xem xét chỉnh sửa quy định vận hành các hồ khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du theo hướng hồ Định Bình và Văn Phong chủ động vận hành đảm bảo nhu cầu hạ du. Đại diện Công ty Cổ phần thủy điện Trà Xom đề nghị điều chỉnh đưa mực nước cao nhất trước lũ của hồ Trà Xom tại thời điểm 01/12 là 668 m.

Về các quy định liên quan đến vận hành trong mùa cạn, để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước trong mùa cạn, đặc biệt là những thời gian thiếu nước, đại diện một số cơ quan liên quan cũng đề nghị điều chỉnh lưu lượng xả của hồ Định Bình và Văn Phong và tùy theo diễn biến thời tiết trong mùa cạn, cho phép chủ hồ báo cáo UBND tỉnh để vận hành công trình đảm bảo cấp nước tưới tiết kiệm, hiệu quả; xem xét điều chỉnh quy định hồ Vĩnh Sơn 5 xả liên tục 3,4 m3/s do nằm ngoài khả năng của công trình. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cũng kiến nghị chưa đưa hồ Vĩnh Sơn 4 vào trong Quy trình do công trình này đang tạm dừng xây dựng.

Tại cuộc họp, một số nội dung góp ý khác liên quan đến vận hành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc vận hành quy trình và chế độ quan trắc, dự báo, trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo của các đơn vị có liên quan cũng được đề nghị rà soát, bổ sung trong Dự thảo quy trình.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên yêu cầu tổ soạn thảo tổng nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và các đơn vị liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.