Hợp tác nghiên cứu tác động của thủy điện dòng chính tới vùng châu thổ sông Mê Kông

Theo Bản ghi nhớ ký chiều 3/7/2012 tại Phnompenh giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và Bộ trưởng Bộ trưởng Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia Lim Kean Hor, hai nước sẽ cùng thực hiện “Nghiên cứu tác động thủy điện dòng chính sông Mê Kông tới vùng châu thổ Mê Kông trên lãnh thổ mỗi nước”. Lào sẽ được mời cùng tham gia thực hiện nghiên cứu.

Nghiên cứu sẽ đánh giá tổng hợp về môi trường, kinh tế và xã hội từ những tác động của các đập thủy điện dòng chính sông Mê Kông tới các hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội vùng châu thổ Mê Kông.

Nghiên cứu sẽ dựa vào các nhóm công tác ở các cấp, bao gồm Ban Chỉ đạo dự án, Nhóm Tư vấn kỹ thuật, Nhóm Tư vấn quốc tế và các tư vấn phụ. Thêm vào đó, Nhóm tư vấn quốc tế sẽ xác định và xác lập các kênh hợp tác với các quốc gia trong khu vực sông Mê Kông nhằm thúc đẩy chia sẻ số liệu và kết quả giữa các quốc gia thành viên Ủy hội sông Mê Kông quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhận định, nghiên cứu chung sẽ tăng cường và đẩy mạnh hợp tác và phối hợp phát triển và quản lý tài nguyên nước trong các lĩnh vực cần chia sẻ lợi ích giữa 2 nước cũng như ý thức được tầm quan trọng về việc tìm hiểu các tác động của phát triển thủy điện dòng chính sông Mê Kông và các loại hình phát triển khác ở thượng nguồn tới vùng châu thổ Mê Kông tại Campuchia và ĐBSCL của Việt Nam.

 


 

 (Theo Monre.gov.vn)