Họp các vấn đề liên quan đến tích nước hồ chứa thủy điện Đakmi4

Ngày 4/8/2011, tại UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp về các công việc liên quan đến tích nước hồ chứa thủy điện Đakmi4 (dự kiến tích nước vào ngày 10/8).

Nội dung buổi họp bàn về các vấn đề:

– Môi trường: vệ sinh lòng hồ (thu dọn, khu dân cư, chất độc chiến tranh…) đã thực hiện hoàn thành và được nghiệm thu.

– Tài nguyên nước: phát biểu đề nghị cắm mốc lòng hồ, lập thủ tục xin khai thác nước mặt theo quy định.

Tại buổi họp đã đề cập đến một số vấn đề còn vướng đối với các ngành:

– Đối với nông nghiệp: Thiếu nước cho hạ lưu, đang vào mùa vụ đề nghị tích nước lùi thời gian.

– Đối với giao thông: chưa xây dựng xong cầu nước mỹ và nước chè. Phương án khi tích nước sẽ dùng phà di chuyển là chưa thuyết phục.

– Phương án đền bù đối với nhà máy thuỷ điện Đaksa (nằm trong lòng hồ thuỷ điện Đakmi4) chưa được phê duyệt.

– Thiếu Quy trình vận hành hồ chứa và điều tiết nước.

– An toàn đập.

Kết luận buổi họp, PCT UBND tỉnh ông Đinh Văn Thu chỉ đạo: Đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các cầu giao thông; Đề nghị thảm nhựa các tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng bởi dự án; Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan; trong đó đặc biệt chú ý đến phương án đề bù nhà máy thuỷ điện Đaksa, phải hoàn thành trước ngày 15/8/2011; Đến ngày 15/8 UBND tỉnh sẽ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để xem xét lại các vấn đề liên quan trước cho khi tích nước.

 

 

 

(Theo tnmtquangnam.gov.v)