Hơn 6.200 tỷ đồng phát triển thủy lợi miền núi phía Bắc

tt765Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt “Quy hoạch thủy lợi gắn với thủy điện nhỏ, trạm bơm thủy luân, nước và vùng trung du miền núi Bắc bộ” với tổng vốn 6.205 tỷ đồng.
Mục tiêu của quy hoạch nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào miền núi, thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi tại các địa phương.

Quy hoạch được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đến năm 2015 và giai đoạn 2 sau năm 2015. Trong giai đoạn 1, các đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp 236 công trình (83 công trình thủy lợi gắn với thủy điện nhỏ, 126 công trình bơm thủy luân, 27 công trình bơm vá); xây mới 340 công trình (38 công trình thủy lợi gắn với thủy điện nhỏ, 272 công trình bơm thủy luân, 30 công trình bơm vá). Tổng vốn đầu tư 3.343 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2, tiếp tục hoàn thành các công trình giai đoạn 1, đồng thời triển khai các công trình còn lại. Tổng vốn đầu tư 2.862 tỷ đồng.

Phạm vi vùng quy hoạch (vùng Trung du miền núi Bắc bộ) bao gồm các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, 11 huyện Tây Thanh Hóa (Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lạc, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thạch Thành) và 10 huyện Tây Nghệ An (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn). Tổng diện tích tự nhiên 117.056,13 km2.

(Theo www.thiennhien.net)