Hội thảo tài nguyên nước với lĩnh vực truyền thông

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình và Ban Quản lý dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” tại Thái Bình (CAPAS) vừa tổ chức Hội thảo “Tài nguyên nước với lĩnh vực truyền thông”.

 

Theo đánh giá của các nhà khoa học thì Việt Nam là quốc gia có tài nguyên nước ở mức trung bình, nhưng đang và sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước trong tương lai không xa, do tác động của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, gia tăng dân số. Thách thức trong quản lý tài nguyên nước ở Việt còn phụ thuộc vào nguồn nước từ những dòng sông chung với nước ngoài chảy về. Nguồn nước phân bố không đồng đều giữa các vùng miền, sự phát triển kinh tế- xã hội, suy thoái ô nhiễm môi trường, khai thác sử dụng quá mức và không hợp lý tài nguyên nước, do thiên tai và sự biến đổi khí hậu gây ra, các hoạt động sản xuất, xây dựng dịch vụ phát triển…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: Ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước; thực trạng quan trắc tài nguyên nước năm 2011; ô nhiễm môi trường nước và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước; công tác truyền thông tài nguyên nước trên thế giới; hoạt động truyền thông về tài nguyên nước trong phạm vi dự án CAPAS… Đồng thời, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị đối với công tác quản lý tài nguyên nước, công tác truyền thông cần được triển khai sâu rộng, có hiệu quả hơn nữa đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nông dân.

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)