Hội thảo Quy hoạch lưu vực sông: Đánh giá về nông nghiệp và bảo vệ môi trường sông khi xây dựng và quản lý các công trình khai thác thủy điện, quản lý lũ, giao thông thủy

cucnuoc2Trong 2 ngày 4-5/11 tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã phối hợp với Văn phòng nước quốc tế Pháp tổ chức Hội thảo “Quy hoạch lưu vực sông: Đánh giá về nông nghiệp và bảo vệ môi trường sông khi xây dựng và quản lý các công trình khai thác thủy điện, quản lý lũ, giao thông thủy”. Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần chủ trì hội thảo.

Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, áp dụng thí điểm tại lưu vực sông Đồng Nai” do các Cơ quan Quản lý nước của Pháp phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức triển khai thực hiện từ năm 2009 đến năm 2012.

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ tiến hành phương pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam với sự cộng tác của các nhà chức trách Việt Nam thông qua sự phát triển các công cụ thích hợp, các phương pháp và liên kết đào tạo. Nội dung này sẽ được thực hiện thông qua việc đào tạo cho các cơ quan, các chủ thể Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước và đặc biệt là Cục Quản lý Tài nguyên nước của Bộ TN&MT với vai trò điều phối quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Tại Hội thảo, các chuyên gia về tài nguyên nước của Pháp đã trình bày các vấn đề về tầm nhìn tổng quát của quản lý tổng hợp tài nguyên nước và các bước xây dựng quy hoạch lưu vực sông; Nhu cầu sử dụng nước và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong nông nghiệp; Nhu cầu sử dụng nước và các biện pháp bảo vệ môi trường sông khi xây dựng các công trình khai thác thủy điện, quản lý lũ, giao thông thủy,…; Và Thảo luận về quá trình chuẩn bị Quy hoạch lưu vực sông và các đánh giá cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp và trong quá trình quản lý dòng sông.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần cho biết, quy hoạch lưu vực sông là nội dung rất quan trọng đã được thể chế hóa tại Nghị định số 120/2008/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý lưu vực sông. Đây là nhiệm vụ đầu tiên để triển khai quy hoạch lưu vực sông ở Việt Nam, quy hoạch lưu vực sông gồm 3 quy hoạch thành phần sau đây: Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước; Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước; Quy hoạch phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Để làm tốt công tác quản lý tài nguyên nước, trước hết, phải lập được nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông và phải được phê duyệt, những lưu vực sông lớn do thủ tướng chính phủ phê duyệt, lưu vực sông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt nhưng phải được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền. Đến nay, Việt Nam chưa có quy hoạch lưu vực sông nào được phê duyệt theo đúng tinh thần của Nghị định  120/2008/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông. Được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Cơ quan Quản lý nước của Pháp thực hiện Dự án “Hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, áp dụng thí điểm tại lưu vực sông Đồng Nai”. Trên cơ sở kinh nghiệm của Chính phủ Pháp về quy hoạch lưu vực sông sẽ được thực hiện thí điểm trên lưu vực sông Đồng Nai, từ đó làm cơ sở nhân rộng trên phạm vi cả nước.
 

Chia sẻ quan điểm trên, ông Jean – Louis Millo, đại diện Văn phòng nước quốc tế Pháp cho rằng, việc thực hiện Dự án là cơ hội tìm kiếm giải pháp phối hợp để quản lý tốt tài nguyên nước ở Việt Nam. Thông qua hợp tác 2 bên, các nhà quản lý nước có cơ hội nghiên cứu, chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước của Pháp vầ Việt Nam, đặc biệt là quá trình thực hiện quy hoạch lưu vực sông. “Đây là vấn đề mới, cần trao đổi để nhận thức đúng, đủ để áp dụng cho phù hợp với điều kiện quản lý nước tại Việt Nam”- ông Jean – Louis Millo nhấn mạnh.

 

(Theo DWRM)