Hội thảo Nghiên cứu tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Kông

Ngày 30/10, tại Cần Thơ, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Kông đến dòng chảy, môi trường, kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất những giải pháp giảm thiểu bất lợi”.
Theo báo cáo của Nhóm đánh giá Môi trường Chiến lược (SEA), các hệ thống, các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng sông Mê Kông đang bị đe dọa bởi các dự án đề xuất trên dòng chính như mất an ninh lương thực, lũ có thể kéo dài hơn, dòng chảy không còn theo quy luật và khó dự báo, đa dạng sinh học và sản lượng cá bị ảnh hưởng… Nhóm SEA kiến nghị, các quyết định về các đập dòng chính cần được hoãn lại trong 10 năm, đồng thời thực hiện đánh giá 3 năm 1 lần để bảo đảm các hoạt động chính trong thời gian này được tiến hành hiệu quả. Ngoài ra, trong thời gian hoãn này, cần triển khai nghiên cứu các hệ thống dòng chảy, theo dõi các dự án hiện có và các công trình cải tiến để xem xét tính khả thi và bền vững về mặt sinh thái…

 
(Theo Monre.gov.vn)