Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tại TP.HCM và miền Trung

Kết luận tại Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) diễn ra mới đây tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai cho rằng, Hội thảo là dịp để các đại biểu hiểu sâu hơn về Dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi). “Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, đề nghị Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện để Luật được ban hành sẽ thực sự đi vào cuộc sống và được triển khai trong thực tiễn, đóng góp cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả”.

Ngày 13/4, tại Đà Nẵng, Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp lần thứ 7 (tháng 4/2012).

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện các Sở TN&MT các tỉnh miền Nam, miền Trung và các Liên đoàn Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước miền Nam, miền Trung.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh và những nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý kiến về những quy định cụ thể, từ ngữ và đưa ra thảo luận những tình huống cụ thể tại địa phương để góp phần vào việc hoàn chỉnh câu chữ, nội dung của Dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã trình Chính phủ và Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII. Hiện nay, Cục Quản lý tài nguyên nước đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo để hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba, năm 2012.

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)