Hội thảo “ Đầu tư và quản lý OBA trong lĩnh vực nước sạch- vệ sinh nông thôn”

Ngày 29/11, tại Tiền Giang, đã diễn ra Hội thảo “Đầu tư và quản lý OBA trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung”, do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổ chức.          
Tại Hội thảo, các đại biểu cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện dự án cấp nước theo phương thức hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra OBA (phương pháp giúp đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ cơ bản như cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục cho những nước nghèo), của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ; tìm hiểu về cơ chế, chính sách của tỉnh Tiền Giang đối với việc đầu tư và quản lý tư nhân trong lĩnh vực cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, tham gia tọa đàm về mô hình OBA tại các tỉnh: Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, An Giang; chương trình vệ sinh môi trường trong các dự án cấp nước, kiểm   tra, kiểm định chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường…Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả dự án trong việc cung cấp các dịch vụ nước sạch nông thôn, đồng thời giúp các nhân viên quản lý các hệ thống cấp nước cùng các cán bộ nhà nước ở các Bộ ngành, tỉnh, thành phố, huyện, xã, các nhà tài trợ, các nhóm cộng đồng và các Tổ chức phi chính phủ có thể trao đổi trực tiếp các kinh nghiệm của mình về việc áp dụng OBA với quản lý tư nhân trong các công trình cung cấp nước sạch nông thôn…      
Đến nay, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân thuộc các tỉnh miền Trung thực hiện hơn 150 công trình cung cấp nước sạch nông thôn ở quy mô nhỏ, phục vụ cho khoảng 230.000 người. Từ năm 2007 đến nay, tổ chức này bắt đầu áp dụng một phương pháp cải tiến là hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra OBA và hiện đang nhân rộng mô hình này sang các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại tỉnh Tiền Giang, tổ chức này đã hỗ trợ cho 24 doanh nghiệp tư nhân cung cấp nước sạch cho 8.700 hộ dân nông thôn.
(Theo Monre.gov.vn)