Hội thảo “Đánh giá tình hình quản lý nước thải sinh hoạt và kiểm soát ô nhiễm từ nước thải công nghiệp”

PCTChautranVinh

Phó cục trưởng Cục Quản lý TNN Châu Trần Vĩnh phát biểu tại hội thảo

Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT) vừa tổ chức hội thảo “Quy hoạch lưu vực sông: đánh giá tình hình quản lý nước thải sinh hoạt và kiểm soát ô nhiễm từ nước thải công nghiệp”. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh chủ trì Hội thảo. 

Hội thảo nằm trong chương trình của Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chính sách Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam và áp dụng thí điểm ở lưu vực sông Đồng Nai”. Dự án do các Cơ quan Quản lý nước của Pháp phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức thực hiện. 

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ tiến hành phương pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam với sự cộng tác của các nhà chức trách Việt Nam thông qua sự phát triển của các công cụ thích hợp, các phương pháp và liên kết đào tạo. Nội dung này sẽ được thực hiện thông qua việc đào tạo cho các cơ quan, các chủ thể Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước và đặc biệt là Cục Quản lý Tài nguyên nước của Bộ TN&MT với vai trò điều phối quá trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Đồng thời, hỗ trợ để chuẩn bị Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước bền vững ở lưu vực sông Đồng Nai bao gồm: thiết lập phương pháp và công cụ để chia sẻ quản lý dữ liệu; phân tích những thách thức chủ yếu trên lưu vực sông này; lên kế hoạch các biện pháp chính để thực hiện phù hợp với những vấn đề chính về nước để giải quyết; đề xuất tiến trình xem xét những công cụ cho phép quan trắc quá trình thực hiện và tác động của những biện pháp này.

Tại Hội thảo, các chuyên gia Pháp đã trình bày các bước chuẩn bị để thực hiện quy hoạch lưu vực sông, phương pháp tính toán mức độ ảnh hưởng của nước thải ô nhiễm đối với nguồn nước. Các chuyên gia cũng đã giới thiệu các đặc trưng sử dụng nước trong nông nghiệp, công nghiệp cũng như một số biện pháp quản lý nước thải công nghiệp tại Pháp và châu Âu. Các đặc trưng của các hộ sử dụng nước sinh hoạt, việc quản lý lượng nước của các hộ sử dụng nước khác và lượng nước duy trì môi trường cũng được giới thiệu khá chi tiết. Đối với vấn đề trao đổi thông tin trong việc đánh giá mức độ ô nhiễm theo đặc trưng lưu vực sông được các chuyên gia giới thiệu về phương pháp đánh giá mức độ gây nhiễm của các hộ sử dụng nước, các thông số ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt và tác động của nó đối với dòng sông…

HT

Toàn cảnh hội thảo

 

(Theo Thúy Hằng – Monre)