Hội nghị tổng kết Dự án “Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo”

Quang cảnh hội nghị
Ngày 3/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Điều tra, đánh giá quy hoạch sửa dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo”. Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức đã đến dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các cơ quan thực hiện dự án trình bày báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tổng kết các hợp phần. Hợp phần I: Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo (do Trung tâm điều tra, đánh giá tài nguyên đất thực hiện); Hợp phần II: Điều tra, đánh giá sử dụng nước mặt tại các thủy vực ven biển (do Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thực hiện); Hợp phần III: Điều tra, đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo (do Trung tâm Quy hoạch, Điều tra tài nguyên nước thực hiện).

Dự án “Điều tra, đánh giá quy hoạch sửa dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải  đảo”, thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006.

Mục tiêu của Đề án nhằm Xác định và hệ thống hóa số liệu cơ bản về số lượng và chất lượng tài nguyên đất, tài nguyên nước dưới đất tại vùng ven biển và các hải đảo; Đánh giá hiện trạng tiềm năng tài nguyên đất, tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất tại vùng ven biển và các hải đảo; Định hướng quy hoạch sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất tại vùng ven biển và các hải đảo đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Phạm vi thực hiện của Dự án bao gồm 2 phần: Phần đất liền ven biển, các hải đảo gồm 120 huyện giáp biển, 23 huyện chịu tác động mạnh của biển và 12 huyện đảo được phân bố trên đại bàn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước; Phần biển: được xác định từ bờ ra đến độ sâu 6 mét khi thủy triều kiệt.

Theo đánh giá của các đơn vị thực hiện các hợp phần, Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm đúng mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của dự án. Kết quả dự án đã xác định được hiện trạng, tiềm năng các nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước của vùng ven biển và các hải đảo. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tổng hợp các yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, kết quả điều tra thực trạng tiềm năng đất đai, tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, Dự án đã đề xuất định hướng quy hoạch sử dụng đất, sử dụng nước cho vùng ven biển và các hải đảo.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thực hiện dự án. Kết quả dự án đã khái quát cơ bản cho các nhà quản lý hình dung về lĩnh vực quản lý tại vùng ven biển và các hải đảo. Thứ trưởng cho rằng, muốn khai thác sử dụng bền vững tài nguyên thì phải có điều tra cơ bản. “Sau Hội nghị này, đề nghị Tổng cục đất đai chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện hoàn thiện dự án để công bố và lưu ý, cần đánh giá trung thực các công việc đã làm được đúng với các sản phẩm đã thực hiện và kiến nghị các công việc cần thực hiện trong thời gian sắp tới?” – Thứ trưởng chỉ đạo.


(Theo DWRM)