HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011- CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

tt186Ngày 7 tháng 1 năm 2011 tại Hà Nội, Cục Quản lý Tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011, đánh dấu một năm thành công với nhiều thành tích xuất sắc đạt được. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Cục Công nghệ Thông tin, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ viên chức đã thực hiện trong năm 2010, tiếp tục xây dựng Cục ngày một vững mạnh.

Tăng cường sự phối hợp mạnh mẽ giữa các đơn vị, tập trung toàn diện vào công tác lập kế hoạch và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã phát biểu và chỉ ra nhiều phương hướng hành động cụ thể đối với công tác quản lý Tài nguyên nước cần phải thực hiện trong năm 2011.

Bên cạnh vai trò là tham mưu, các Cục, Vụ và đơn vị sự nghiệp trong bộ đều có những vai trò hết sức quan trọng. Để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm tiếp theo, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước cần tăng cường mạnh mẽ sự phối hợp với các đơn vị và đưa ra cách thức kết hợp hợp lý, hiệu quả.

Đối với công tác Kế hoạch – Tài chính, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, làm kế hoạch là làm kế hoạch một cách toàn diện, trên mọi khâu từ xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện công tác thanh tra kiểm tra… Kế hoạch phải mang tính chất thường xuyên, phải chủ động, phải tạo điều kiện cho các địa phương và thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng các hạng mục.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong năm qua, Cục đã xây dựng và cho ban hành nhiều văn bản quan trọng, mang tính cấp thiết và thu hút sự quan tâm của nhiều Bộ, ngành địa phương như: Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ hàng năm trên 5 lưu vực sông, Định mức kinh tế kỹ thuật tài nguyên nước… tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra rằng, đây là một lĩnh vực còn mới, đòi hỏi không chỉ tài năng mà còn cả sự nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ tham gia vào quá trình. Sự ủng hộ, tạo điều kiện không ngừng của ban lãnh đạo là yếu tố quan trọng để không chỉ đảm bảo thu nhập mà còn khơi dậy niềm say mê và tự hào của cá nhân, mỗi tập thể tham gia vào hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tài nguyên nước.

Song song với đó, cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiến hành rà soát các thủ tục và nội dung về cấp phép tài nguyên nước, thực hiện công tác thanh tra nước và môi trường, tạo được dư luận trong xã hội và thiết lập mảng quan trắc tài nguyên nước xuyên biên giới.

Năm 2010: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của đội ngũ lãnh đạo kết hợp với những cố gắng không ngừng của từng cá nhân, tập thế, Cục Quản lý Tài nguyên nước đã đạt được nhiều bước tiến mạnh trong việc thiết lập hành lang pháp lý: Hoàn thành dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), dự kiến trình Bộ để Bộ trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2011; xây dựng và ban hành 2 Quy trình vận hành liên hồ chứa là Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Vu Gia – Thu Bồn; ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh và Danh mục các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; tiếp tục ban hành thêm 1 bộ Định mức kinh tế – Kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước…

Trong năm 2010, Cục đã tiếp nhận và thẩm định 105 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép các loại; cấp 73 giấy phép; thẩm định góp ý kiến cho hơn 340 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư xây dựng và các dự án khác của đơn vị trong và ngoài Bộ.

Cục đã phối hợp với Báo Tài nguyên Môi và Môi trường, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế của Bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước cho hầu khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội; thành lập mạng lưới giáo dục tài nguyên nước, phát động các cuộc thi tìm hiểu, xây dựng phóng sự, phim tài liệu về tài nguyên nước. Đến nay, trang thông tin điện tử của Cục cũng đã có hơn 2,4 triệu lượt người truy cập.

Năm 2010, thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Cục đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa được 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; chi phí tiết kiệm là 32,3%.

Năm 2011: Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm:

Tiến tới năm 2011, tiếp tục phát huy thành tích đạt được năm 2010, Cục Quản lý Tài nguyên nước đặt ra các nhiệm vụ và phương hướng chính trong năm 2011 như sau:

–    Xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); trình ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực: sông Sê San, sông Srê Pok, sông Đồng Nai và quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn trên sông Hồng;

–    Trình ban hành bộ Đơn giá điều tra, đánh giá, khảo sát, đo đạc và lập quy hoạch tài nguyên nước;

–    Trình ban hành Thông tư về Danh mục lưu vực sông nội tỉnh

–    Tiếp tục triển khai xây dựng mạng quan trắc nguồn nước xuyên biên giới;

–    Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 vào hoạt động quản lý của Cục Quản lý tài nguyên nước

–    Đẩy mạnh thực hiện công tác cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất;

–    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình triển khai thi hành pháp luật về tài nguyên nước, việc chấp hành các quy định về tài nguyên nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất tình hình khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước;

–    Kiện toàn bộ máy bộ máy tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, hiệu quả công tác của cán bộ quản lý tài nguyên nước; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức tài nguyên nước kỹ năng quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ;

–    Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực tài nguyên nước

(Theo dwrm)