Hội nghị “ Sơ kết nhiệm vụ, công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012” Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước.

vv140Ngày 11 tháng 7 năm 2012, Trung tâm Tư liệu và Thông tin Tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị “ Sơ kết nhiệm vụ, công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012”. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước cùng Lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như toàn thể Cán bộ – Công nhân viên trực thuộc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đọc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước được giao 2 nhiệm vụ chuyên môn từ nguồn vốn ngân sách là dự án “ Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư Việt Nam” và dự án “ Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”; Bên cạnh đó, Trung tâm còn được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao nhiệm vụ từ nguồn vốn dịch vụ dự án “ Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hoá” . Hiện nay, dự án “ Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư Việt Nam” đang trong giai đoạn hoàn chỉnh tài liệu để bàn giao cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung; dự án “ Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hoá” về khối lượng công việc đã cơ bản hoàn thành, hiện đang chuẩn bị tổ chức hội thảo, nghiệm thu và chuyển giao công nghệ cho sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá.

Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao cho, Trung tâm cũng đã chủ động mở rộng tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ tạo điều kiện cho CBCNV có việc làm và thu nhập ổn định như: Dự án “ Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho người dân ở các vùng ven biển của Việt Nam”; dự án “ Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, thống kê các nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; dự án “ Thi công xây dựng hạng mục cấp nước sinh hoạt khu văn phòng và nhà ở cho CBCNV công ty vàng Lào Cai”…

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao các dự án theo đúng tiến độ yêu cầu của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai và tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV trực thuộc Trung tâm; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy Lãnh đạo và nhân sự, rà soát lại chức năng nhiệm vụ trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt; Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế khoán trả lương nhằm khuyến khích Cán bộ – Công nhân viên trong toàn Trung tâm phát huy tối đa năng lực chuyên môn, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển Trung tâm ngày một vững mạnh.

vv141

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đánh giá cao những thành tựu cũng như những nỗ lực cố gắng mà Lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Trung tâm đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Hùng cũng lưu ý, Trung tâm ngoài việc hoàn thành tốt các dự án được giao nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho CBCNV Trung tâm; Bên cạnh việc mở rộng và tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, Trung tâm cần xây dựng định hướng phát triển theo sát chức năng và nhiệm vụ được giao – đây là một trong những điều kiện tiên quyết và quan trọng có nhằm giúp Trung tâm ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.

vv142

Thay mặt Trung tâm, đồng chí Lê Văn Đức đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của các Phòng, ban trực thuộc Trung tâm. Toàn thể Lãnh đạo và CBCNV Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, xây dựng một Trung tâm vững mạnh, ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin mà Ban lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tin tưởng giao phó./.
(Thanh Sơn –  Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)