Hòa Bình: 65 tổ chức, cá nhân được cấp phép về tài nguyên nước

Tính đến nay, UBND tỉnh Hòa Bình đã cấp 124 Giấy phép về tài nguyên nước cho 65 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó có 14 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 43 Giấy phép khai thác nước dưới đất, 25 Giấy phép khai thác nước mặt và 42 giấy phép xả nước thải.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh chưa có ý thức chấp hành việc lập hồ sơ xin cấp phép về tài nguyên nước. Tình hình các dự án đầu tư, các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải nhưng không đầu tư xử lý hoặc xử lý không triệt để gây ô nhiễm nguồn nước vẫn còn khá phổ biến.
Hòa Bình được biết đến là tỉnh có nguồn tài nguyên nước mặt dồi dào (tổng lượng nước hàng năm từ các sông suối đạt hơn 60 tỷ m3), tài nguyên nước dưới đất giàu tiềm năng với trữ lượng tĩnh tự nhiên khoảng hơn 12 tỷ m3 nhưng khả năng cấp nước của sông ngòi trong mùa hạn kém.

 
 
(Theo Monre.gov.vn)