Hỗ trợ xây dựng bể lọc xử lý nước ở ngoại thành Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội đã trình Thường trực HĐND thành phố thống nhất điều chỉnh 17,5 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển của dự án hỗ trợ xây dựng 40.000 bể lọc xử lý nước gia đình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sang nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. Thành phố cũng phê duyệt mức hỗ trợ giá trị và công lắp đặt 1 thiết bị xử lý nước cho các hộ nghèo và gia đình chính sách đang thực sự bức bách về nhu cầu sử dụng nước sạch năm 2012 là 4,3 triệu đồng/hộ. Dự án này nhằm giúp người dân sống ở khu vực nông thôn của Thủ đô được sử dụng nước sạch.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho biết: Việc điều chỉnh nguồn vốn và mức hỗ trợ xây dựng các công trình xử lý nước sạch nông thôn quy mô hộ gia đình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 đã được Thường trực HĐND chấp thuận. Trước đây, vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số mục tiêu của thành phố năm 2012 là 1.639,680 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố phân bổ cho dự án hỗ trợ xây dựng 40.000 bể lọc xử lý nước hộ gia đình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là 18 tỷ đồng (nguồn vốn đầu tư phát triển 17,5 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp 0,5 tỷ đồng).
Do việc xây dựng các công trình xử lý nước hộ gia đình không phải là công trình xây dựng cơ bản, nên thành phố chỉ hỗ trợ thiết bị xử lý nước chế tạo sẵn và công lắp đặt cho các hộ dân, còn lại các hạng mục khác như giếng khoan, bơm, hệ thống đường ống, bể chứa nước sạch… do các hộ dân tự đầu tư xây dựng.
(Theo Monre.gov.vn)