Hưởng ứng chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí,vai trò của biển, hải đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh ven biển triển khai kế hoạch “Vì Trường Sa thân yêu” trong cán bộ ngành tài nguyên và môi trường năm 2014.

dao-truong-sa

Mục đích của kế hoạch là nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên – môi trường về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; tuyên truyền nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam, từng bước khẳng định Việt Nam là quốc gia biển; thể hiện tình cảm của cán bộ toàn ngành đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Thực hiện kế hoạch trên, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh ven biển quyên góp, ủng hộ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Hưởng ứng cuộc vận động này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh ven biển đã quyên góp, ủng hộ Chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”, đến nay số tiền ủng hộ đã được 670 triệu đồng. Các đơn vị tích cực quyên góp, ủng hộ Chương trình là Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Trà Vinh…

Số tiền quyên góp trên sẽ được Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân mua 40 bộ máy vi tính và một số quà tặng khác để gửi tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 trong chuyến thăm Trường Sa sắp tới của Đoàn cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với ý nghĩa thiết thực của kế hoạch “Vì Trường Sa thân yêu”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh ven biển sẽ gửi tới cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 những tình cảm sâu sắc nhất.

(Theo monre.gov.vn)