Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

(Chinhphu.vn) – Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên, Đại sứ quán Australia tổ chức các hoạt động cấp quốc gia tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên từ ngày 14 – 20/9.

Resize_of_AnhChotTGSH2015_V2

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng Chiến dịch năm 2015 là “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò của khu vực nông thôn Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường cũng như công tác xây dựng nông thôn mới hướng tới nền sản xuất tiên tiến và bền vững.

Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên, Đại sứ quán Australia tổ chức các hoạt động cấp quốc gia tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9, với các hoạt động chính là Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch, các hoạt động trồng cây, thu gom, xử lý rác thải, nước thải, thăm quan mô hình và các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường.

Để thiết thực hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức đoàn thể, các địa phương, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và phối hợp chặt chẽ với ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục quán triệt, triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020,… đến đông đảo cán bộ, người dân.

Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức hoạt động cộng đồng như: Lễ mít tinh hoặc các hoạt động thiết thực khác phù hợp; Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông người; Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường; Đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; Phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nilon.

Bên cạnh đó, phát hiện và biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới.

(Theo baochinhphu.vn)