Hiện tượng suy giảm mực nước ngầm đang ở mức báo động

Mực nước ngầm đang tụt giảm nghiêm trọng
Cục Quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, qua khảo sát các công trình khai thác nước dưới đất tại hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội đã xảy ra hiện tượng suy giảm mực nước liên tục và gia tăng nhiễm mặn tại các giếng khai thác, nhiễm bẩn, ô nhiễm nước dưới đất.
Qua khảo sát, hầu hết các giếng, công trình khai thác nước không lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát mực nước, lưu lượng; không được phân tích chất lượng nguồn nước thường xuyên. Hầu hết tổ chức, doanh nghiệp chủ công trình không thực hiện chế độ quan trắc, giám sát và thông báo, báo cáo tình trạng mực nước, lưu lượng, chất lượng nước hằng năm tới cơ quan quản lý tài nguyên nước để có biện pháp phối hợp quản lý, bảo vệ nguồn nước.

Để giải quyết những bất cập trên, theo Cục Quản lý tài nguyên nước, cần quản lý, giám sát chặt chẽ các công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất từ khâu thiết kế, lập đề án thăm dò, thi công đề án, lắp đặt công trình khai thác và trong quá trình khai thác sử dụng nước.

Ngoài ra cũng cần thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ quan trắc, giám sát mực nước, lưu lượng khai thác, phân tích chất lượng nước và báo cáo định kỳ quá trình khai thác theo quy định của pháp luật tài nguyên nước.

(Theo congan.com.vn)