Hội nghị triển khai Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến 2030

_MG_1638_resize

Ngày 15/03, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến 2030. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Vụ trực thuộc Bộ; Thủ trưởng và cán bộ phụ trách công tác kế hoạch tài chính, quan trắc TN&MT của các Tổng cục, các Cục, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, các Viện; Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê công Việt Nam và Văn phòng Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong 3 khâu đột phá chiến lược đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thông qua. Đối với Bộ TN&MT, việc xây dựng mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực ngành TN&MT; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 90/QĐ-TTg về “Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến 2030”.

Quy hoạch đã đưa ra quan điểm, mục tiêu rõ ràng với các giải pháp, nguồn lực và phân công tổ chức thực hiện cho các Bộ ngành, địa phương. Trong đó, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Quy hoạch. Hội nghị hôm nay được tổ chức để các đơn vị trực thuộc Bộ trao đổi, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch cụ thể để triển khai Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn, nhất là trong giai đoạn 2016 – 2020.

Để Quy hoạch được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị các đơn vị trao đổi, đóng góp ý kiến, tập trung vào các vấn đề chính là: (i) Thực hiện việc rà soát, lồng ghép, bổ sung kế hoạch triển khai Quy hoạch trong giai đoạn 2016 – 2020 vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 – 2020 của Bộ TN&MT; (ii) Đưa ra các giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho mạng lưới quan trắc TN&MT; (iii) Thực hiện lồng ghép tối đa giữa các lĩnh vực, có tính kế thừa, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ quan trắc viên hiện có, trong đó lấy mạng quan trắc khí tượng thủy văn là nòng cốt; đảm bảo tính đồng bộ, tiên tiến, hiện đại và toàn diện; được kết nối và chia sẻ thông tin từ Trung ương đến địa phương với sự quản lý thống nhất của Bộ TN&MT; từng bước đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo công tác quản lý và vận hành mạng quan trắc TN&MT tiên tiến, hiện đại,…

_MG_1644_resize

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Trung Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết, Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia nhằm mục tiêu xây dựng được hệ thống quan trắc TN&MT quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình tự tiên tiến của khu vực Châu Á; đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên đất, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường và các ngành kinh tế kỹ thuật khác; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Do vậy, Quy hoạch đưa ra 5 giải pháp chính để thực hiện, bao gồm: hoàn thiện về chính sách pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ quan trắc; nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư.

Tại Hội nghị, bên cạnh việc thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề Thứ trưởng nêu ra, để triển khai Quy hoạch trong thực tiễn, nhiều đại biểu cũng quan tâm tới các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quan trắc; phân công trách nhiệm thực hiện cho các đơn vị của Bộ; cơ chế xã hội hóa một phần hệ thống quan trắc; kinh phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống quan trắc,…

_MG_1641_resize

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ và đề nghị Vụ Kế hoạch tiếp thu các ý kiến, chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, trong đó phân công rõ ràng cho các đơn vị nội dung cần thực hiện và tiến độ hoàn thành công việc, nhằm tổ chức thực hiện Quy hoạch đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của kinh tế – xã hội. Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị tích cực và chủ động phối hợp thực hiện xây dựng và vận hành các trạm quan trắc TN&MT theo lĩnh vực được phân công; xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế – kỹ thuật để quản lý và vận hành mạng lưới quan trắc; chủ động lồng ghép và phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động điều tra cơ bản với hoạt động quan trắc để tiết kiệm chi phí đầu tư; có cơ chế cung cấp thông tin, dữ liệu TN&MT cho các Bộ, ngành, địa phương…

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Bộ trưởng Bộ TN&MT, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho tập thể Vụ Kế hoạch và các cá nhân đã có những nỗ lực, đóng góp trong quá trình xây dựng Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia trong thời gian qua.

_MG_1653_resize

_MG_1656_resize

(Theo monre.gov.vn)