Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý kế hoạch, đầu tư và tài chính năm 2018

Sáng ngày 21/08, tại Quy Nhơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý kế hoạch, đầu tư và tài chính năm 2018. Thứ trưởng Trần Quý Kiên tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ, Thủ trưởng, đại diện Lãnh đạo các đơn vị dự toán cấp II, cấp III thuộc Bộ cùng các chuyên viên chuyên viên Kế hoạch tài chính các đơn vị thuộc Bộ.

TT Kien
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị


Thực hiện Chương trình công tác, kế hoạch và dự toán năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý kế hoạch, đầu tư và tài chính năm 2018. Tại Hội nghị, các chuyên gia của Bộ Tài chính, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính của Bộ sẽ truyền đạt tới toàn thể đại biểu dự Hội nghị những nội dung chính: Các quy định của Bộ Tài chính liên quan đến lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường; hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Các Nghị định của Chính phủ: số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Các quy chế quản lý kế hoạch tài chính đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; Các quy định mới về quản lý tài sản.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, những nội dung mà Hội nghị sẽ bàn là những vấn đề mới, các đơn vị thực hiện triển khai theo những quy chế mới mà Lãnh đạo Bộ ban hành để cho công tác kế hoạch tài chính của ngành Tài nguyên và Môi trường được hoàn thiện hơn.

TT Kien3
Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong hội nghị sáng ngày 21/8


Thứ trưởng nhấn mạnh, có những chủ trương, các quy chế quản lý kế hoạch tài chính đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và đã được lãnh đạo Bộ phân cấp, phân quyền cho các thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, trong quá trình sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng đề nghị các thủ trưởng đơn vị sẽ phải sát sao trong công tác này, và phải báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét những vấn đề vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ, sửa đổi. Thứ trưởng cũng mong muốn các đơn vị cấp II, cấp III thuộc Bộ tăng cường trách nhiệm, năng lực, chất lượng các cán bộ đơn vị để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Trong buổi sáng 21/8, Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thị Thêm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính trình bày những nội dung chính các quy định của Bộ Tài chính liên quan đến lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường; hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường (Thông tư số 136/2017 và Thông tư số 02/2017); nội dung của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

TT Kien1
Quang cảnh Hội nghị


Buổi chiều ngày 21/8, Hội nghị sẽ nghe về các Quy chế quản lý công tác kế hoạch- tài chính mới được Bộ TN&MT ban hành: Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn; Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ; Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TN&MT; Quy chế quản lý dự án đầu tư công và Quy chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ TN&MT.

Nguồn: Báo TNMT