Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 của Khối Thi đua IV

Cụm thi đua số IV – Bộ TN&MT khu vực Bắc Trung bộ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

b160_1_2018

Năm 2018, Cụm thi đua số IV (Bộ TN&MT) xác định mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản, toàn diện công tác quản lý Nhà nước về TN&MT; phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ ngành TN&MT, trọng tâm chỉ đạo trong toàn ngành là “Kỷ cương liêm chính, hành động sáng tạo, hiệu quả trong quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu” theo chủ đề phát động của Bộ TN&MT năm 2018.

Nét nổi bật là đã tập trung công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ TN&MT và của từng địa phương. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ TN&MT về tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng; Chỉ thị số 04/CT-BTNMT của Bộ TN&MT về tăng cường công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành TN&MT.

Tích cực, chủ động trong xây dựng môi trường đầu tư an toàn và minh bạch hơn, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, lấy doanh nghiệp và người dân làm đối tượng phục vụ; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Cũng trong năm 2018, Sở TN&MT các tỉnh trong Cụm đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực TN&MT, hướng tới mục tiêu chung, góp phần đưa ngành TN&MT phát triển đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 27/NQ-BCSĐBTNMT của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT. Đẩy mạnh rà soát, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo quy định Luật đất đai 2013, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Tài nguyên nước 2012…

Cũng tại hội nghị, đại diện các Sở TN&MT các tỉnh đã trao đổi, thảo luận các nội dung đề nghị Bộ TN&MT trong thống nhất cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự ngành TN&MT từ trung ương đến địa phương. Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản, Nghị định liên quan các lĩnh vực về đất đai, TN&MT…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị, Cụm trưởng cụm thi đua số IV cho rằng trong năm qua Cụm thi đua số IV đã hoàn thành các kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác của ngành tại địa phương. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm công tác, thắt chặt tình đoàn kết giữa Sở TN&MT các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đã nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT của từng địa phương…

Dịp này, đại diện Sở TN&MT trong Cụm thi đua số IV nhất trí bầu Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh là Cụm trưởng Cụm thi đua số IV (Bộ TN&MT) năm 2019; đề nghị Bộ TN&MT tặng Cờ thi đua năm 2018 cho Sở TN&MT Quảng Trị, tặng Bằng khen của Bộ TN&MT cho Sở TN&MT Quảng Bình.