Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Khối thi đua số III

DSC_7853resize

Ngày 25/02, tại Hà Nội, Khối thi đua số III đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Khối trưởng Khối thi đua số III đã chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua số III.

Khối thi đua số III có 11 đơn vị gồm 04 Tổng cục, 05 Cục, 02 Trung tâm là các đơn vị lớn, thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ, đó là điều kiện thuận lợi góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Khối nói riêng và của ngành tài nguyên và môi trường nói chung.

Năm 2015: Công tác thi đua, khen thưởng đạt nhiều thành tích nổi bật

DSC_7813resize

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Mai, Phó cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết, năm 2015, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của ngành, cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, tổng kết việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 của cả nước và tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; với trọng tâm chỉ đạo của Bộ thực hiện trong toàn ngành năm 2015 là “Tiếp tục xây dựng thể chế chính sách, tăng cường hợp tác quốc tế, tập trung thực hiện cải cách hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường”. Do vậy, ngay từ đầu năm 2015, Khối Thi đua III đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, trên cơ sở đó tổ chức phát động, xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Bộ giao; các đơn vị trong Khối kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua trong đơn vị mình.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền như việc tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường; các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015 của đất nước… Các hoạt động kỷ niệm của các ngành: 70 năm ngày Truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam; 70 năm ngày thành lập Ngành Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ngày Khí tượng Thế giới; ngày Nước Thế giới; tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày Môi trường thế giới…

Đặc biệt, trong năm 2015, các đơn vị trong Khối đã tổ chức và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch Bộ giao, từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên từng lĩnh vực của Ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng các thông tư, nghị định phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực của các đơn vị trong Khối. Các nhiệm vụ nổi bật trong năm 2015: Hoàn thành, trình Quốc hội ban hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật khí tượng thủy văn; xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ; Tổ chức thực hiện các đề án, dự án, các nhiệm vụ chuyên môn Bộ giao đảm bảo kế hoạch, tiến độ; đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường…

Cùng với đó, các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện: Đại hội thi đua yêu nước Ngành tài nguyên và môi trường, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 11/11 đơn vị trong Khối đã tổ chức các hoạt động văn-thể, như: Hội thi văn nghệ; các giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông, tennis; tích cực tham gia Hội diễn văn nghệ của Khối, Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường do Công đoàn Bộ tổ chức.

Mặt khác, các đơn vị trong Khối đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến của đơn vị mình, đảm bảo đúng Kế hoạch của Bộ; đồng thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; 09 tập thể và 10 cá nhân thuộc các đơn vị trong Khối được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 – 2015.

Năm 2015, với sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể thuộc các đơn vị trong Khối lập được nhiều thành tích xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015, gồm: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia…

DSC_7799resze

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng

DSC_7829resize

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, đồng chí Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào thi đua Khối thi đua đã đạt được trong năm 2015. Đặc biệt, với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua số III, lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản đồ đã thực hiện rất tốt công tác thi đua của Khối, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân cùng nhau thi đua phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong năm tới, bên cạnh việc cần nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, bất cập; phân tích sâu các nguyên nhân để thực hiện tốt hơn mọi nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2016, đồng chí Trương Văn Đạt nhấn mạnh thêm một số nội dung Khối thi đua số III cần tập trung thực hiện, đó là: Đẩy mạnh sự phối kết hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị trong Khối; xây dựng và áp dụng tiêu chí thi đua cụ thể của từng đơn vị; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng kịp thời cho các tập thể nhỏ và những người trực tiếp lao động; thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến…

DSC_7806resize

Phát biểu, tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Khối trưởng Khối thi đua số III bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo sự giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền. Năm 2016, là năm có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Phan Đức Hiếu cũng mong muốn toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối tiếp tục hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành tài nguyên và môi trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016” để phong trào thi đua của Khối thực sự được lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành tài nguyên và môi trường.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua số III đã thống nhất đề cử Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số III năm 2016. Theo đó, Khối trưởng là Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Khối phó là Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

DSC_7848resize

(Theo monre.gov.vn)