Hậu Giang tập trung nâng cấp hệ thống nước sạch vùng nông thôn

Điện và nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân, tuy nhiên hệ thống nước sạch ở các vùng nông thôn tỉnh Hậu Giang còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Tỉnh đang tập trung vào việc nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch để đảm bảo phần lớn hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.
Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT), hiện có 244 trạm cấp nước đang hoạt động ở vùng nông thôn, cung cấp nước cho trên 22.500 hộ, trong đó chỉ có 16 trạm cấp nước tập trung, còn lại là trạm mini. Hầu hết các trạm mini xây dựng từ lâu, đã xuống cấp trầm trọng, chất lượng nước kém, tổn thất cao, trong khi Trung tâm không đủ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa. Các trạm này lại nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.
Nhằm khắc phục các hạn chế nói trên, Trung tâm NS&VSMTNT đã tiến hành nâng cấp, mở rộng một số trạm, phát triển tuyến ống cấp nước, xây dựng một số trạm mới ở các vùng khó khăn chưa có nước sạch. Trong năm 2012, Trung tâm đã sửa chữa 124 trạm cấp nước mini, nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước tới hộ dân sử dụng. Các trạm còn lại sẽ được nâng cấp, sửa chữa trong năm 2012 và 2013.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh đã chỉ đạo Trung tâm NS&VSMTNT tập trung giải quyết ngay những bức xúc về nước sạch ở vùng nông thôn, nhất là vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa và 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Trung tâm cần bảo quản, sửa chữa những trạm đang có để cung cấp đủ nước cho người dân. Về lâu dài Trung tâm cần có quy hoạch cụ thể về hệ thống nước nông thôn, tránh chồng chéo với hệ thống nước của Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị.
 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)